Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juni 2017

Raadsvergadering 15 juni 2017

Tijdens de lange raadsvergadering van 15 juni 2017 zijn er vier moties van D66 behandeld. Drie daarvan stonden in het teken van de voorjaarsnota 2017, met de titel Doorbraaknota. De vierde motie had betrekking op de luchthaven Teuge.

Motie Beteugelen Teuge

De eerste motie die behandeld werd door de raad, was de motie Beteugelen Teuge. Deze motie werd verdedigd door Jeroen Slikker, een van onze raadsleden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een fout gemaakt bij het bepalen van de geluidsnorm voor luchthaven Teuge. Een correctie door het ministerie bleek moeilijker dan verwacht, en daardoor is er onrust ontstaan omdat men vreest voor een toename van de geluidsoverlast. Het college had al aangegeven dat de geluidsnorm van 56,5 db(A) Lden wat hun betreft gehanteerd moet blijven, maar met deze motie staat ook de hele gemeenteraad achter deze wens. De motie is unaniem aangenomen, en dus moet het college de provincie Gelderland informeren dat ook de gemeenteraad van Apeldoorn achter het streven staat om de geluidsnorm van 56,5 db(A) Lden vast te leggen. De motie is hier te vinden!

Motie Circulair inkopen

De motie Circulair inkopen, geschreven door Dennis Russchen en Haris Skalonjic, is door de gemeenteraad unaniem aangenomen! Het doel van deze motie is om de gemeente circulair te laten inkopen wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Circulair inkopen draagt uiteraard bij aan het hergebruiken van materialen, en kan zo een vermindering van afvalstromen en broeikasgassen teweeg brengen. Daarnaast wil de gemeente Apeldoorn een duurzame gemeente zijn, en circulair inkopen kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Deze motie vind je hier.

Motie Kunst in de Openbare Ruimte

De afgelopen jaren heeft kunst in de Openbare Ruimte door bezuinigingen minder aandacht gekregen. D66 vindt dat daar nu verandering in moet komen, en geeft aan dat kunst in de Openbare Ruimte een extra dimensie geeft aan de beleving van de openbare ruimte. Daarnaast biedt Kunst in de Openbare Ruimte mogelijkheden aan Apeldoornse kunstenaars om zich bekend te maken aan het publiek. Aangezien de openbare ruimte bij het project Binnenstad toch al wordt aangepakt, kan Kunst in de Openbare Ruimte hier goed bij worden betrokken. De motie, verdedigd door Jeroen Slikker, is met 2 stemmen tegen van de SGP aangenomen door de raad. Je vindt de hele motie hier.

Motie Zwerfjongeren, van thuis naar toekomst

Deze motie is als laatste behandeld tijdens de raad van 15 juni, en had als doel om het college met een sluitend voorstel te laten komen die tegemoet komt aan de behoefte van zwerfjongeren. Dit kan geboden worden door ze opvang en begeleiding te bieden waardoor ze een zwervend bestaan achter zich kunnen laten. Een 24-uurs opvang kan namelijk een goede basis zijn voor deze kwetsbare groep, om een toekomst op te kunnen bouwen. De motie is ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat er een sluitende aanpak komt voor deze jongeren. Jeroen Slikker, initiatiefnemer van de motie, geeft aan dat het goed is dat er aandacht is en blijft voor deze kwetsbare groep. De motie vind je  hier.

Koen Mookhoek,

Fractie-assistent D66 Apeldoorn