Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

AAV vergadering D66 Apeldoorn 9 december

Op woensdag 9 december 2020 zal D66 Apeldoorn een AAV houden van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur. De belangrijkste agendapunten zijn het nemen van het formele besluit over de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en het voorstellen van eventuele kandidaten voor het voorzitterschap van de vereniging.

Vanwege corona  zal de vergadering digitaal via Zoom plaatsvinden. Iedereen die aan de AAV wil deelnemen wordt verzocht een mail te sturen aan bestuur@d66apeldoorn.nl. U krijgt dan kort voor de bijeenkomst een Zoom link voor deelname toegestuurd.

De concept agenda voor de bijeenkomst is:

  1. Opening
  2. Mededelingen vanuit het bestuur en verslag vorige vergadering
  3. Mededelingen van de wethouder
  4. Mededelingen uit de fractie
  5. Voorstellen eventuele  kandidaten voor het voorzitterschap van de afdeling
  6. Besluit deel te nemen aan de GR2022
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De stukken bij de vergadering zullen uiterlijk twee weken voor de vergadering ter beschikking komen.