Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2019 vrijdag 6 december 2019 vrijdag 29 november 2019
Meer kostenbewustzijn in de zorg

Meer kostenbewustzijn in de zorg

Kostenbewustzijn en daardoor transparantie over de daadwerkelijke kosten, kan onder verwijzers bijdragen aan een zorgvuldiger afweging bij het doorverwijzen naar dure hulp. Het ministerie van Volksgezondheid en Sport heeft hier reeds in 2016 een onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat 80% van de ondervraagden graag inzicht wil hebben in de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 november 2019
Apeldoornse D66-fractie draagt Maarten van Vierssen voor als kandidaat wethouder maarten van vierssen

Apeldoornse D66-fractie draagt Maarten van Vierssen voor als kandidaat wethouder

De Apeldoornse D66-fractie draagt Maarten van Vierssen voor als opvolger van de vertrokken wethouder Mark Sandmann. “Van Vierssen zit sinds 2014 in de gemeenteraad en is sinds 2018 fractievoorzitter. Hij heeft ervaring met de lokale bestuurscultuur en wij zien in hem een gedreven en ambitieuze bestuurder die Apeldoorn verder vorm wil geven”, aldus de nieuw…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 november 2019
De Raad stemt vóór de MPB

De Raad stemt vóór de MPB

Ieder jaar stelt de gemeenteraad (natuurlijk alleen wanneer de leden akkoord zijn) de Meerjaren Programma Begroting vast. Dit is het jaarlijkse huishoudboekje dat gekoppeld is aan de ambities. Volgens D66 Apeldoorn is er door het college en de dienst een bijzondere prestatie geleverd. Terwijl de taken van de gemeente al jaren uitbreiden…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 november 2019

Apeldoorn, dé sociale gemeente, juist in barre tijden

Wij praten over het gemeentelijk minima beleid. Bij deze horen de gemeentelijke regeling en de wettelijke taken die ontstaan uit de participatiewet zoals de individuele inkomenstoeslag, studietoelage en bijzondere bijstand. Het beleid dateert uit 2015 en het is noodzakelijk om dit aan te passen. Daarnaast wordt de collectieve aanvullende zorgverzekering beëindigd en het is noodzakelijk…

Bekijk nieuwsbericht
Vuurwerkverbod als logische keuze

Vuurwerkverbod als logische keuze

Na onderzoek bleek afgelopen zomer dat 58% van de Apeldoorners voor een volledig afsteekverbod is en 70% voor vuurwerkvrijezones. Donderdag 10 oktober vergaderde de Apeldoornse politiek over de uitkomsten van dit onderzoek tijdens een Politieke Markt (PMA). Aan het einde van de PMA was er een duidelijke politieke meerderheid voor het stoppen met knalvuurwerk in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 oktober 2019

Persbericht: Wethouder Sandmann legt functie neer

PERSBERICHT, 29 oktober 2019 Mark Sandmann legt functie neer Apeldoorn – Mark Sandmann heeft aan burgemeester Van Wingerden gemeld dat hij zijn functie als wethouder in Apeldoorn neer legt. Als verklaring hiervoor geeft Mark aan dat hij de verwachtingen van het Plein van de stad niet waar kan maken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 september 2019
Westpoint wordt Woonpoint

Westpoint wordt Woonpoint

D66 Apeldoorn reageert op buurtcomité Westpoint   Geachte mevrouw Verhagen, Graag reageren wij op uw brief van 19 september j.l. namens het buurtcomité Westpoint en geven antwoord op uw vragen. In Apeldoorn is er sprake woningnood. Starters, jongen mensen, moeten vaak jaren wachten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 september 2019

Reactie op artikel in De Stentor van 17 sept. 2019

Apeldoorn sleept zorgbedrijven voor de rechter. Als raadslid Jeugdzorg en WMO en als werkende in de zorg heb ik al lang geconstateerd dat de zorg een verdienmodel is geworden.  Pas maar op met die “grote” woorden zeggen sommigen. Maar het enige dat ik doe is de dingen bij de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 september 2019
Grip op de zorg

Grip op de zorg

Meer geld vanuit de overheid is nuttig en nodig maar kritisch naar de samenleving kijken is ook belangrijk. Om de problemen in de jeugdzorg op te lossen moeten wij gaan bewegen: bij de overheid, op gemeentelijk niveau, in de samenleving en bij onszelf. Meer geld in de zorg kan helpen maar dit is…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 augustus 2019

D66 Apeldoorn schrijft geschiedenis

Op de dag dat ‘Het Land van Maas en Waal’ van Boudewijn de Groot nummer 1 in de Top40 staat en Soeharto in Indonesië de macht overneemt van Soekarno, wordt in restaurant De Keizerskroon de afdeling D66 Apeldoorn opgericht. We schrijven 22 februari 1967, een week nadat de Tweede Kamer verkiezingen hadden plaatsvonden en D66…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 juli 2019

Ontwikkelingen in de WMO

Onze fractie kreeg signalen bij ondervoeding bij ouderen. De landelijke cijfers geven aan dat 80% van de ondervoeding in relatie staat tot de maaltijdvoorziening. 1 Op de 3 ouderen met thuiszorg in Nederland is ondervoed. Het is een alarmerende constatering dat verschillende aanpassingen vereist. Wat als in de WMO zou worden geregeld…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 juli 2019
Bezoek Rens Raemakers

Bezoek Rens Raemakers

Rens Raemakers, tweede kamerlid van D66 was op bezoek in Apeldoorn. Rens is portefeuillehouder van o.a Jeugdzorg en Participatie. Rens was op bezoek om te zien hoe wij in Apeldoorn omgaan met de huidige problemen rondom de financiële tekorten in de zorg en tegelijk een verbetering van de kwaliteit nastreven. Er zijn…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 juli 2019 donderdag 16 mei 2019
Geloven in Europa

Geloven in Europa

‘ The Future is Europe’ las ik vorig jaar op een gevel van een pand en ik kan niet anders dan het daar mee eens zijn. Niet alleen 75 jaar vrede hebben we te danken aan de Europese samenwerking, maar ook veel economische voorspoed.  We zijn steeds meer wereldburger geworden, of het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 mei 2019
Fair belonen

Fair belonen

Op dinsdagavond 12 maart organiseerde de fractie van D66 Apeldoorn in ACEC een discussieavond over faire beloning. Marthe Hesselmans van de Van Mierlo Stichting nam ons mee in een verhaal over de arbeidsmarkt & kansengelijkheid in relatie tot faire beloning. Erik Pentenga, FNV-bestuurder uitzendsector gaf zijn visie op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, welke risico’s…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 februari 2019
Trouwen op een zelfgekozen locatie

Trouwen op een zelfgekozen locatie

D66 Apeldoorn heeft op Valentijnsdag een unaniem aangenomen motie ingediend waarin zij het college oproept om de mogelijkheden te onderzoeken om trouwen op een zelfgekozen locatie toe te staan. In de gemeente Apeldoorn is het nu niet toegestaan om te trouwen op een zelfgekozen locatie, zoals een eigen woning met bijbehorende tuin. Enkel op de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 februari 2019
In debat over faire beloning

In debat over faire beloning

Op dinsdagavond 12 maart organiseert de fractie van D66 Apeldoorn in ACEC een discussieavond over faire beloning, met diverse sprekers (Van Mierlo Stichting en FNV) en een debat. Doel van de avond is om kennis te delen, maar vooral ook opvattingen en opinies uit de Apeldoornse samenleving op te halen. De avond is niet alleen…

Bekijk nieuwsbericht