Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2011

Humor of Integer?

Op 1 oktober j.l. heeft Fred de Graaf ons verlaten. Apeldoorn enigszins verweesd achterlatend. Want het zal wennen zijn. Een markante persoonlijkheid, erudiet, een bestuurder pur sang met het hart op de goede plaats. Maar ook een voorzitter van de gemeenteraad die, gegrepen door het onderwerp, zo af en toe ons 40e raadslid was -…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 oktober 2011

Olaf Prinsen gekozen tot top Ondernemer

In de herfsteditie van Apeldoornse Stadsmagazine “eigen!” deze keer aandacht voor ondernemende mensen onder de 40 jaar. Onze “eigen!” wethouder Olaf Prinsen is geëindigd op nummer 1! Tot verbazing van bestuurlijk Apeldoorn, niet gewend aan dergelijke manoeuvres, is hij namens de fractie van D66 in 2010 als wethouder naar voren geschoven.…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 september 2011

Sandra

Als raadslid ontmoet je veel mensen. Vaak functioneel, noodzakelijk om het raadswerk zo goed mogelijk te doen. Maar soms ontmoet je iemand die je raakt, die je bijblijft en met wie je meer contact krijgt dan met andere mensen die je tegenkomt. Sandra Wieringa is zo iemand. Zevenenveertig jaar, lijdend aan diverse…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 september 2011

Jongerenbeleid onder de loep

Dat jongeren de toekomst zijn behoeft geen uitleg, en dat dat een extra reden was om bezuinigingen op dit terrein nog eens zorgvuldig tegen het licht te houden ook niet. Bijna € 1 miljoen wordt er structureel minder uitgegeven aan jongeren, en dat wanneer de resultaten van de inspanningen van de afgelopen jaren laten zien…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 juli 2011

Verslag voorjaarsnota

Donderdag 30 juni heeft de Apeldoornse gemeenteraad tot in het holst van de nacht vergaderd om de voorjaarsnota 2011, en alle wijzigingen die daarop voorgesteld werden, te bespreken. Dit jaar was de vergadering nog zwaarder beladen dan hij in andere jaren was, omdat de raad moest besluiten over een pakket aan bezuinigingen dat vele miljoenen…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 juni 2011

Bijdrage D66 Algemene Beschouwingen 2011

De onderstaande tekst is, in bewerkte vorm, uitgesproken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 16 juni 2011. Voorzitter, dames en heren, In maart 2010, ruim een jaar geleden, begonnen CDA, VVD, PvdA, Christen Unie en D66 aan de coalitieonderhandelingen. Het bestuursakkoord schreven we als fractievoorzitters zelf en al…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 juni 2011

Verslag D66 Congres C93

Op zaterdag 28 mei werd in het Beatrixtheater in Utrecht het Congres C93 van D66 gehouden. Het congres stond vooral in het teken van een groot aantal moties en amendementen. Daarnaast was er ook ruimte voor de nodige bezinning met toespraken door kopstukken van onze partij en de bekende architect Rem…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 mei 2011

College presenteert voorjaarsnota

Vorige week donderdag is door het College de voorjaarsnota 2011 gepresenteerd. In de voorjaarsnota stelt het College bezuinigingen voor waarmee het gat in de begrotingen kan worden gedicht. De komende weken zal de raad de voorjaarsnota bekijken. U kunt zelf de voorjaarsnota hier vinden.
Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 mei 2011

John Stuart Mill, het Liberalisme en D66.

John Mill ( 1806-1873), een Engelse filosoof en econoom werd beschouwd als één van de meest invloedrijke, vrije denkers van de 19e eeuw. Hij wordt gezien als één van de coryfeeën van de liberale traditie. Menselijke zelfbeschikking, vrijheid en tolerantie stelde hij centraal. Wat is nu de…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 april 2011

Stemmen omdat het kan

Wie regelmatig twijfelt of hij gaat stemmen, heeft misschien baat bij de gedachte dat de invloed van de kiezer nog niet zo heel erg lang bestaat. Het idee dat alle mensen zelf een rol spelen bij het invullen van de maatschappij bestaat pas sinds de Franse Revolutie  en dat mogen we ons best wat vaker…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 april 2011

En de dader dan?

Op 7 april jongstlede werd de nota “De onmacht voorbij” door de politiek besproken. De nota gaat over het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Apeldoorn is regiogemeente, dat wil zeggen dat de gemeenten in Oost-Veluwe, Midden-IJssel en Noord-Veluwe met elkaar samenwerken, maar Apeldoorn aanstuurt. Daarvoor wordt door het rijk 2…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 april 2011

Hernieuwd aktueel: trein door de bocht

In juli 2007 schreven wij het onderstaande artikel. Vandaag, 9 april 2011, lezen wij tot onze vreugde dat er in het nieuwe coalitie-akkoord van de Provinciale Staten  aandacht is voor de zogenaamde Emperbocht. Wij kunnen het bijna niet geloven. Zou het er dan toch eindelijk van komen? -----------------------------------------------------------------…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 april 2011

Paula Donswijk over stichting Leergeld

In Nederland leven 340.000 kinderen in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen uit deze gezinnen kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen; niet met schoolkamp/schoolweek, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Terwijl meedoen de horizon van kinderen juist vergroot. Als kinderen niet aanleren sociale…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 maart 2011

Beantwoording vragen bijstandsfraude

Naar aanleiding van vragen van D66-raadslid Sandmann heeft het college inzage gegeven in de stand van zaken rond bijstandsfraude. De vragen van Sandmann, gesteld naar aanleiding van een artikel in de Stentor, vroegen het College om duidelijk te maken hoeveel bijstandsuitkeringen onterecht worden verstrekt, en wat er gedaan wordt om dat geld terug te krijgen.…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 maart 2011

Ahmet Alkas en anderen over dorpsvisie Uddel

Om de bezigheden van de gemeenteraad toegankelijker te maken, besluit zij eens in de zoveel tijd een reportage te maken van een onderwerp dat actueel is in de politieke markt. Via deze link kunt u het filmpje bekijken dat gemaakt is naar aanleiding van de behandeling van de nieuwe dorpsvisie voor het dorp Uddel. Ahmet Alkas verwoordt…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 februari 2011

D66 stelt vragen over bijstandsfraude

In de Stentor van 10 februari stond een artikel over de hoeveelheid onterecht uitgekeerde uitkeringen dat de gemeente nog van fraudeurs terug moet krijgen. Om er achter te komen wat de situatie in Apeldoorn precies is, stelde D66-raadslid Mark Sandmann vragen aan het College.Apeldoorn, 11 februari 2011,   Geacht College, …
Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 februari 2011

Impressie van D-café van januari

Korte impressie van het D-café bij Samsam op 25 januari 2011 Radio aan, salsamuziek op de achtergrond en af en toe een sissend espresso apparaat: op 25 januari organiseerde het bestuur van D66 Apeldoorn D-café, het maandelijkse politieke café van de Apeldoornse afdeling van D66. Sprekers van vanavond zijn oud gemeenteraadslid en oud statenlid…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 januari 2011

Erik Bus leest voor op voorleesdag

Ook politici uit onze gemeente Apeldoorn hebben dit jaar weer gehoor gegeven aan het verzoek zich te willen inzetten tijdens de Nationale Voorleesdagen  2011. Namens D66 heb ik mij hiervoor met enthousiasme aangemeld. Op woensdag 26 januari j.l. heb ik voor een gecombineerd klasje van ca. 25 kinderen uit de groep…
Bekijk nieuwsbericht

Maak kennis met D66!

D66 organiseert regelmatig een nieuweledenbijeenkomst. Op deze bijeenkomsten zijn  zowel nieuwe leden, als “toekomstige” nieuwe leden en andere geïnteresseerden van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers kennis maken met de partij en verschillende D66-politici en bestuurders.   Zo zijn op de komende nieuweledenbijeenkomst Tweede Kamerlid Kees Verhoeven,…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 januari 2011

Speech D66 over bezuinigingen

De onderstaande speech is door fractievoorzitter Paula Donswijk uitgesproken namens D66. De speeches van de fractievoorzitters vormden de inleiding op het debat over het raadsvoorstel, dat 13 miljoen aan bezuinigingen voor de komende jaren bevat.Voorzitter, geachte aanwezigen. Wat voor ons ligt is het sluitstuk van een proces met beslissingen die pijnlijk,…
Bekijk nieuwsbericht