Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 februari 2010

Creativiteit gezocht voor kunst en cultuur

D66 Apeldoorn schrijft een wedstrijd uit voor creatieve ideeën die ervoor zorgen dat kunst en cultuur in Apeldoorn beter zichtbaar worden. Er wordt aan iedereen met originele plannen gevraagd om deze in te sturen. Het beste plan wordt beloond met het schilderij “In love” van de bekende Apeldoornse kunstenaar Jack. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 januari 2010

"Overheid moet sneller uitbetalen" (D66)

In deze tijd van financiële crisis is voor bedrijven hun liquiditeitspositie van groot belang. D66 is van mening dat een overheid, i.c. de gemeente Apeldoorn, het bedrijfsleven naar beste vermogen dient te faciliteren. In de bestuursbrief 2009 (zie bijlage) schrijft accountant PricewaterhouseCoopers op pagina 4: “Binnen Apeldoorn worden zowel centraal als decentraal facturen ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat niet alle…

Bekijk nieuwsbericht

Tevreden D66 over beantwoording Omnizorg

D66 is tevreden met de beantwoording van de schriftelijke vragen die de fractie gesteld heeft over Omnizorg. In de kritische vragen, gesteld door Olaf Prinsen en Paula Donswijk, vroeg D66 aandacht voor de overlast die cliënten van Omnizorg veroorzaken voor omwonenden. Naar aanleiding van een incident dat korte tijd geleden plaats vond was voor Prinsen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 december 2009

Kerstnieuwsflits D66 uitgekomen

D66 heeft gisteren haar kerstnieuwsflits verstuurd. De nieuwsbrief bevat naast kerstwensen ook politiek-inhoudelijke bijdragen van Olaf Prinsen, Paula Donswijk, Hans Trapman, Mark Sandmann en Manuel Buitenhuis. Alle Apeldoornse D66-leden hebben de nieuwsbrief ontvangen, evenals anderen die aangegeven hebben geinteresseerd te zijn in onze nieuwsbrief. Ook interesse? Stuur dan een e-mail naar…

Bekijk nieuwsbericht

D66 in Stentor met vragen schuldhulpverlening

De Stentor heeft een artikel gewijd aan de schriftelijke vragen die D66 eerder deze week stelde over schuldhulpverlening aan jongeren. APELDOORN – Apeldoorn moet jongeren met grote schulden helpen. Dat vindt D66. De partij vraagt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders aandacht voor financiële problemen onder jongeren. (De…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 december 2009

"Schuldhulpverlening aan jongeren verdient aandacht"

Vrijdag 18 december jongstleden berichtten landelijke media[1] over jongeren die vanwege grote schulden steeds vaker stoppen met hun school of studie. Deze jongeren voelen zich gedwongen veel te werken om hun schuld af te betalen, waardoor hun studie vaak ‘tijdelijk’ stop wordt gezet en in veel gevallen niet meer wordt hervat. Direct gevolg hiervan is…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 13 december 2009

D66 Apeldoorn maakt lijst bekend

Afgelopen zaterdag hebben de leden van D66 Apeldoorn gestemd over de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Olaf Prinsen werd voor de zomer al gekozen tot lijsttrekker. Paula Donswijk, de huidige fractievoorzitter, staat op plaats 2. Nummer 3 is Mark Sandmann en 4 Ahmet Alkas. Beiden zijn momenteel fractievertegenwoordiger in gemeenteraad. Erik Bus, huidig bestuurslid, kwam…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 december 2009

D66: "Dring overlast Omnizorg terug"

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de overlast rond Omnizorg. Sinds geruime tijd bereiken negatieve geluiden over Omnizorg Apeldoorn de fractie van D66. Ook het college van B&W is op de hoogte van de vele incidenten die zich voordoen. Helaas is er nog altijd niets veranderd. Gisteravond was er opnieuw een incident.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 november 2009

D66 voor openheid over de Haere

In een reportage van TV Apeldoorn heeft D66 aangegeven voorstander te zijn van een Raadsonderzoek naar de situatie rond de Haere. Naast dat het renoveren van het woonwagenpark heeft de gemeente vele malen meer geld gekost dan gepland was, is er ook veel mis gegaan in de communicatie tussen gemeente en bewoners. D66 schaart zich…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 november 2009

Oplossing D66 voor tekort aan jongerenwoningen in Stentor

Aan de schriftelijke vragen, waarin D66 haar oplossing voor het tekort aan studentenwoningen opnieuw op de kaart zet, is door de Stentor een artikel gewijd. APELDOORN – De raadsfractie van D66 wil studenten en starters op de arbeidsmarkt onderbrengen in leegstaande kantoorpanden. Over de mogelijkheden daarvan heeft de partij schriftelijke vragen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 november 2009

D66: "Verlies studentenhuisvesting niet uit het oog!"

Namens D66 hebben Paula Donswijk en Olaf Prinsen vragen gesteld aan het College over studentenhuisvesting. In de Stentor van 11 november stond het volgende stuk te lezen, ‘Containerwoningen voor studenten "iets minder dringend" na val Kenloo’. In het stuk valt te lezen dat de wethouder in december aan de gemeenteraad een plan zal presenteren voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 oktober 2009 maandag 28 september 2009 donderdag 24 september 2009

Voorstel D66 tot SMS-buitenlijn omarmd

Het College van Burgemeesters en Wethouders in Apeldoorn heeft positief gereageerd op het voorstel van D66 om het mogelijk te maken te SMS'en naar de buitenlijn om opmerkingen over de openbare ruimte te plaatsen. In antwoord op de vragen van de fractievoorzitter van D66, Paula Donswijk, omarmde de wethouder het voorstel. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 september 2009

D66 Apeldoorn in gesprek met 155.087 paar ogen en oren

Onder de naam 155.087 paar ogen en oren gaat D66 de komende 3 maanden praten met Apeldoorners. Alle 23 dorpen en wijken worden bezocht door een groene caravan en bijbehorende lokale politici zodat 155.087 paar ogen en oren zowel hun ideeën als problemen kunnen vertellen. De Democraten vinden dat “de politiek” niet alles ziet en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 september 2009

Doperscafé met Jan Terlouw

De Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn organiseert op zondag 4 oktober aanstaande haar tweede Doperscafé. Na de schrijver Jan Siebelink maakt nu dr. Jan Terlouw, schrijver en oud-politicus, zijn opwachting. Terlouw is bekend vanwege zijn vele kinderboeken (Oorlogswinter, Koning van Katoren etc.), maar schrijft daarnaast ook spannende detectives met zijn dochter Sanne. Jan Terlouw is bij velen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 juli 2009

D66 stelt SMS'en naar de Buitenlijn voor

Apeldoorn beschikt sinds enige jaren over een prima functionerende Buitenlijn. Het telefoonnummer waar de Apeldoornse burger terecht kan met opmerkingen over de openbare ruimte, zoals loszittende stoeptegels en stakende straatverlichting, is een formule waarop menig gemeente jaloers zou mogen zijn. Inmiddels kan de burger ook via fax en e-mail bij de gemeente terecht, en nu…

Bekijk nieuwsbericht

Accres zegt maatwerk Kristalbad toe; D66 tevreden

D66 is tevreden met de beantwoording van de schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend over de openingstijden van het Kristalbad. In de beantwoording van de vragen geeft het College aan dat Accres in overleg toegezegd heeft meer maatwerk te zullen leveren ten opzichte van haar bezoekers voor wat betreft de openingstijden. D66 gaat er…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 juli 2009

Schriftelijke vragen openingstijden Kristalbad

D66 heeft bij het College om aandacht gevraagd voor de openingstijden van het Kristalbad. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. De Stentor bericht hierover het volgende, de vragen zelf zijn hieronder weergegeven. Geacht College, Onlangs…

Bekijk nieuwsbericht

'Welstandsvrij bouwen maakt kavels aantrekkelijk'

Op verzoek van D66 gaat wethouder Reitsema aan de slag met een plan om een aantal kavels in de nieuwe wijk Zuidbroek in een welstandsvrij kader te laten vallen. Volgens Paula Donswijk-Bot maakt welstandsvrij bouwen het kopen van een kavel voor de doelgroep aantrekkelijker; woningen die op welstandsvrije kavels ontwikkeld worden, zijn immers gebonden aan…

Bekijk nieuwsbericht