Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

Schriftelijke vragen openingstijden Kristalbad

D66 heeft bij het College om aandacht gevraagd voor de openingstijden van het Kristalbad. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. De Stentor bericht hierover het volgende, de vragen zelf zijn hieronder weergegeven. Geacht College, Onlangs…
Bekijk nieuwsbericht

'Welstandsvrij bouwen maakt kavels aantrekkelijk'

Op verzoek van D66 gaat wethouder Reitsema aan de slag met een plan om een aantal kavels in de nieuwe wijk Zuidbroek in een welstandsvrij kader te laten vallen. Volgens Paula Donswijk-Bot maakt welstandsvrij bouwen het kopen van een kavel voor de doelgroep aantrekkelijker; woningen die op welstandsvrije kavels ontwikkeld worden, zijn immers gebonden aan…
Bekijk nieuwsbericht

Olaf Prinsen lijsttrekker D66 Apeldoorn

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Olaf Prinsen is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor D66 Apeldoorn. De vijfentwintigjarige Prinsen is al zo'n acht jaar binnen en buiten Apeldoorn politiek actief. Daarnaast is hij medewerker Communicatie en Public Affairs bij branchevereniging RECRON. Hij studeert binnenkort af als bestuursrechtjurist. Prinsen is vanzelfsprekend blij…
Bekijk nieuwsbericht

Late beantwoording vervolgvragen handhaving

Na twee en een halve maand heeft het College eindelijk antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die D66 stelde naar aanleiding van de beantwoording van eerdere vragen over een pand in de Parken. De wettelijk vastgelegde beantwoordingstermijn van zes weken is hiermee ruim overschreden. D66 stelde de vragen omdat de opvatting die het college…
Bekijk nieuwsbericht

"OV voor dorpen niet wegbezuinigen"

Paula Donswijk-Bot heeft actualiteitsvragen gesteld aan het College over de voorgenomen aanbestedingsplannen van de Provincie Gelderland. Uit een artikel dat maandag 15 juni in de Stentor stond blijkt dat de plannen zoals ze er nu liggen, hoogstwaarschijnlijk zullen leiden tot een nadelige dienstregeling voor het landelijk gebied. Het bedrag dat nodig is…
Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn bedankt Europakiezers

De verkiezingen voor het Europees Parlement hebben D66 een prachtige overwinning opgeleverd. De komende Parlementsperiode zullen drie D66'ers zetelen in het Europese pluche. Ook in Apeldoorn heeft D66 een prima score behaald; 11,3% van de Apeldoornse stemmen zei eenduidig JA tegen Europa. Bedankt!
Bekijk nieuwsbericht

D66: "vliegveld Teuge moet ambities inbinden"

In navolging van de vragen over het Omnisportcentrum heeft de fractie van D66 vandaag ook vragen gesteld over vliegveld Teuge. D66 heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond het vliegveld en de mogelijke vooruitzichten die het voor de toekomst heeft. Constateringen; het vliegveld wil meer straalvliegtuigen huisvesten, zakenlijk vliegverkeer ondersteunen en avondvluchten mogelijk maken. …
Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over financiën Omnisport

De gemeenteraadsfractie van D66 Apeldoorn heeft kritische vragen gesteld over de financiële onderlegging van het Omnisport-project. Fractievoorzitter mw. Donswijk-Bot en fractievolger Mark Sandmann hebben vragen gesteld over het al dan niet duidelijk zijn van het risico dat de stad Apeldoorn nog loopt. Een deel van het risico dat nu in de stukken is opgenomen, stond…
Bekijk nieuwsbericht

Kandidaat EP laat wensballon op in Apeldoorn

Ivo Thijssen, de nummer vijf op de Europese lijst van D66, heeft in Apeldoorn op de verkiezingsmarkt de eerste van vele wensballonnen voor Europa opgelaten. Na de kandidaat werden alle bezoekers van de markt uitgenodigd om hun wens aan een ballon te binden. Velen gaven gehoor aan deze oproep.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"…
Bekijk nieuwsbericht

Apeldoorn Rouwt

Apeldoorn rouwt. Apeldoorn rouwt mee met de nabestaanden van hen die het slachtoffer zijn geworden van een mislukte aanslag op de Koninklijke familie. Dat schreef ik vanmorgen in het condoleanceregister dat in de Grote Kerk lag voor iedereen die gevoelens aan het papier wilde toevertrouwen. Ontdane mensen, snikkende mensen in kerkbanken, brandende kaarsen,<?xml:namespace prefix =…
Bekijk nieuwsbericht

Kritisch D66 over kantoorpand Parken

Namens D66 heeft fractievoorzitter Paula Donswijk-Bot vragen gesteld aan het College inzake de ophef rond het pand van mediabedrijf 'Fluit Media' aan de Kastanjelaan 2. Omwonenden klagen al jaren dat het bedrijf misbruik maakt van het bestemmingsplan in de wijk 'De Parken, en hoewel omwonenden door verschillende instanties en rechtbanken in het gelijk werden gesteld,…
Bekijk nieuwsbericht

D66: "Soepele houding voor maatschappelijk ondernemen Orden"

De fractievoorzitter van D66 Apeldoorn, Paula Donswijk-Bot, heeft namens de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College inzake de houding van Accres tegenover de buurtmaaltijd in de wijk Orden. De buurtmaaltijd, georganiseerd door muziek-, dans- en theatergroep Mudanthe, wordt georganiseerd voor de wijk om de onderlinge banden te versterken. Helaas kon Mudanthe in Orden geen…
Bekijk nieuwsbericht

D66 zoekt burger in Oranjerie

Zaterdag 31 januari stonden vertegenwoordigers van de afdeling van D66 Apeldoorn in de Oranjerie. Daar vroegen zowel fractie als bestuur inwoners van Apeldoorn om hun mening over de stelling 'Er moet in 2011 opnieuw een Trienale komen'.   Op een flapover kon men zijn mening voor of tegen aangeven. De uitslag was duidelijk:…
Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn blij met nieuwe mantelzorgwoningen

De fractie van <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />D66 Apeldoorn is blij met de toezegging van het College om het vergunningenbeleid voor zogenoemde ‘mantelzorgwoningen’ te verruimen. Mantelzorgwoningen zijn compacte, verplaatsbare woonunits die zich uitstekend lenen voor het verzorgen van een hulpbehoevend familielid. De instemming volgt op het initiatief van D66, die door middel…
Bekijk nieuwsbericht

Verbolgen D66 over Wachttijden Zedenzaken

De fractie van D66 Apeldoorn heeft actualiteitsvragen gesteld aan de Burgemeester over de lange wachttijden die momenteel bij verkrachtingszaken spelen. Onlangs verschenen in de Stentor twee artikelen die op dit probleem wezen. D66 vind het onacceptabel dat verkrachtingsslachtoffers onder het mom van een personeelstekort in de wacht worden gezet. <?xml:namespace prefix = o ns…
Bekijk nieuwsbericht

D66 doet navraag over financiën in recessietijd

De gemeenteraadsfractie van D66 in Apeldoorn heeft vragen gesteld aan het College over de invloed van de voorspelde recessie op de begroting van de gemeente Apeldoorn. Onlangs verscheen in het Financieel Dagblad een artikel over een brief verstuurd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze brief word gesproken over de nadelige gevolgen die…
Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over het Apeldoornse cultuuraanbod

De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de onlangs verschenen GSO-monitor. Uit de monitor, die alle grote Gelderse steden met elkaar vergelijkt, komt namelijk een verontrustend beeld naar voren als het gaat om het Apeldoornse cultuuraanbod. Onder cultuuraanbod wordt verstaan het geheel aan podiumactiviteiten dat in een stad wordt aangeboden,…
Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn lanceert plan Caterplein

De fractievoorzitter van D66 Paula Donswijk lanceerde tijdens de conferentie “Netwerken in Apeldoornse Buurten” een plan om het Caterplein te verbinden met het Cultuurkwartier.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Paula Donswijk: “er wordt gesproken over de Van Berlolokatie, dat is het gebied rond V en D, en ook een andere aankleding van…
Bekijk nieuwsbericht

Zorgen bij D66 Apeldoorn over verkeersveiligheid

D66 Apeldoorn is verontrust over de inhoud het periodieke verkeersveiligheidsrapport van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). In dit rapport komt namelijk naar voren dat er in de gemeente Apeldoorn, in vergelijking tot gemeenten als Arnhem en Nijmegen, relatief veel verkeersslachtoffers vallen. In Apeldoorn vielen in 2007 8 doden en 124 zwaargewonden. In Arnhem en…
Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn wil eenvoudiger Mantelzorgwoning

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake verplaatsbare mantelzorgwoningen. Apeldoorn, 16 juni 2008, Geacht college,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Mantelzorgwoningen zijn verplaatsbare wooneenheden voor mensen die mantelzorg ontvangen. Zij kunnen binnen enkele dagen worden opgebouwd. De…
Bekijk nieuwsbericht