Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66: "Soepele houding voor maatschappelijk ondernemen Orden"

De fractievoorzitter van D66 Apeldoorn, Paula Donswijk-Bot, heeft namens de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College inzake de houding van Accres tegenover de buurtmaaltijd in de wijk Orden. De buurtmaaltijd, georganiseerd door muziek-, dans- en theatergroep Mudanthe, wordt georganiseerd voor de wijk om de onderlinge banden te versterken. Helaas kon Mudanthe in Orden geen…

Bekijk nieuwsbericht

D66 zoekt burger in Oranjerie

Zaterdag 31 januari stonden vertegenwoordigers van de afdeling van D66 Apeldoorn in de Oranjerie. Daar vroegen zowel fractie als bestuur inwoners van Apeldoorn om hun mening over de stelling 'Er moet in 2011 opnieuw een Trienale komen'.   Op een flapover kon men zijn mening voor of tegen aangeven. De uitslag was duidelijk:…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn blij met nieuwe mantelzorgwoningen

De fractie van <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />D66 Apeldoorn is blij met de toezegging van het College om het vergunningenbeleid voor zogenoemde ‘mantelzorgwoningen’ te verruimen. Mantelzorgwoningen zijn compacte, verplaatsbare woonunits die zich uitstekend lenen voor het verzorgen van een hulpbehoevend familielid. De instemming volgt op het initiatief van D66, die door middel…

Bekijk nieuwsbericht

Verbolgen D66 over Wachttijden Zedenzaken

De fractie van D66 Apeldoorn heeft actualiteitsvragen gesteld aan de Burgemeester over de lange wachttijden die momenteel bij verkrachtingszaken spelen. Onlangs verschenen in de Stentor twee artikelen die op dit probleem wezen. D66 vind het onacceptabel dat verkrachtingsslachtoffers onder het mom van een personeelstekort in de wacht worden gezet. <?xml:namespace prefix = o ns…

Bekijk nieuwsbericht

D66 doet navraag over financiën in recessietijd

De gemeenteraadsfractie van D66 in Apeldoorn heeft vragen gesteld aan het College over de invloed van de voorspelde recessie op de begroting van de gemeente Apeldoorn. Onlangs verscheen in het Financieel Dagblad een artikel over een brief verstuurd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze brief word gesproken over de nadelige gevolgen die…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over het Apeldoornse cultuuraanbod

De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de onlangs verschenen GSO-monitor. Uit de monitor, die alle grote Gelderse steden met elkaar vergelijkt, komt namelijk een verontrustend beeld naar voren als het gaat om het Apeldoornse cultuuraanbod. Onder cultuuraanbod wordt verstaan het geheel aan podiumactiviteiten dat in een stad wordt aangeboden,…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn lanceert plan Caterplein

De fractievoorzitter van D66 Paula Donswijk lanceerde tijdens de conferentie “Netwerken in Apeldoornse Buurten” een plan om het Caterplein te verbinden met het Cultuurkwartier.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Paula Donswijk: “er wordt gesproken over de Van Berlolokatie, dat is het gebied rond V en D, en ook een andere aankleding van…

Bekijk nieuwsbericht

Zorgen bij D66 Apeldoorn over verkeersveiligheid

D66 Apeldoorn is verontrust over de inhoud het periodieke verkeersveiligheidsrapport van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). In dit rapport komt namelijk naar voren dat er in de gemeente Apeldoorn, in vergelijking tot gemeenten als Arnhem en Nijmegen, relatief veel verkeersslachtoffers vallen. In Apeldoorn vielen in 2007 8 doden en 124 zwaargewonden. In Arnhem en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn wil eenvoudiger Mantelzorgwoning

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake verplaatsbare mantelzorgwoningen. Apeldoorn, 16 juni 2008, Geacht college,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Mantelzorgwoningen zijn verplaatsbare wooneenheden voor mensen die mantelzorg ontvangen. Zij kunnen binnen enkele dagen worden opgebouwd. De…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Apeldoorn blij met verlengde openingstijden

De fractie van D66 Apeldoorn is blij dat de gemeente in de maanden mei tot en met augustus de loketten van burgerzaken op donderdag de gehele dag open houdt. De democraten denken dat dit een stap in de goede richting is. De fractie van D66 diende niet lang geleden een initiatiefvoorstel in die erop gericht…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Geen fouten meer met bomenkap

De wethouder ter verantwoording roepen vinden ze nog iets te vroeg, maar nog meer blunders bij het kappen van bomen zijn niet langer acceptabel. Dat is de mening van de raadsleden Gertjan Kleinpaste (GroenLinks), Andries van de Woestijne (ChristenUnie) en Olaf Prinsen (D66). Onlangs verdwenen door fouten tien…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over permanente undercoverteams

De fractie van D66 Apeldoorn heeft vragen gesteld over het inzetten van zogenaamde ‘undercover teams’ door de politie om kleinschalige criminaliteit aan te pakken.   In een reactie verklaarde hoogleraar en privacydeskundige Jan van Dijk dat “burgers er recht op hebben te weten of de politie hen in de gaten houdt.” Alexander…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over radio Kootwijk en de Triënnale

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B & W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake: Radio Kootwijk en de Triënnale <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Apeldoorn, 20 maart 2008, Geacht college, De fractie van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil ruimere openingstijden Burgerzaken

De fractie van D66 heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de dienstbaarheid van de lokale overheid tegenover de inwoners van Apeldoorn te vergroten. Op dit moment zijn de loketten op zeer beperkte tijden geopend, waardoor het afhalen of aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort al een enorme drempel is. D66 wil dat de loketten op dinsdag en donderdag tot 21:00…

Bekijk nieuwsbericht

D66 spoort college aan in te zetten op participatie

Actualiteitsvragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake arbeidsparticipatie na de pensioengerechtigde leeftijd.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Apeldoorn, 21 februari 2008, Geacht college, De heer André…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over preventief fouilleren

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B & W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake preventief fouilleren<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Apeldoorn, 11 februari 2008 Geacht college, In november 2005 zag onze fractie…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wijst college de weg naar jongerenvoorzieningen

Het college gaat bekijken of jongeren tijdelijk in leegstaande kantoorpanden gehuisvest kunnen worden. Dit gebeurt op initiatief van D66, dat over deze kwestie al in oktober van het vorig jaar vragen stelde. “We zijn blij met deze toezegging van het college”, aldus <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Paula Donswijk. “D66 vindt het belangrijk…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt schriftelijke vragen over rattenplaag door Diftar

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake het vonnis van het Hof over de gevolgen van Diftar  Apeldoorn, 5 februari 2008, Geacht college,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Hedenochtend was op Radio…

Bekijk nieuwsbericht

D66 voelt college aan de tand over Diftar

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake het vonnis van het Hof over het systeem van Maatwerk en Diftar<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Apeldoorn, 26 januari 2008, Geacht college,…

Bekijk nieuwsbericht
1 24 25 26