Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 maart 2020 vrijdag 13 maart 2020
Parkeren Apeldoorn West

Parkeren Apeldoorn West

De problematiek rond Apeldoorn West kent een heel lange geschiedenis. Er waren destijds grote problemen met parkeren en het verkeer in Berg en Bos. Het regende klachten over wildparkeren op de J.C. Wilslaan in de wijk Berg en Bos en aan de Asselsestraat. Om tot een oplossing voor dit probleem te komen werd er opdracht…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 maart 2020
Beheersmaatregelen sociaal domein

Beheersmaatregelen sociaal domein

In deze politieke markt werd een toelichting gegeven en technische vragen gesteld over het effect van de beheersmaatregelen in het sociaal domein. Vervolgens is het de bedoeling van het college om te werken aan een integrale kadernota voor het sociaal domein waar de focus wordt gelegd op de 29% inwoners met bestaansonzekerheid. Dit proces loopt achter …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 februari 2020
Mooie week voor Apeldoorn

Mooie week voor Apeldoorn

De Valentijnsweek eindigde fantastisch voor Apeldoorn, door de toezegging van het Rijk van de Regiodeals, 7,5 miljoen voor Cleantech en 12,5 miljoen voor de Veluwe. Goed werk van onze wethouders en onze lobby organisatie. Daarnaast verklaarde Defensie haar liefde aan Apeldoorn door aan te kondigen dat een vestiging van de Mariniers naar Nieuw Milligen komt…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 februari 2020 zondag 9 februari 2020
Armoede en Schulden

Armoede en Schulden

Donderdag 30 januari 2020 hebben wij bij de “Ontmoeting met de raad” het thema armoede en schulden besproken. Verschillende organisaties (voedselbank, speelgoedbank, kledingbank, Apeldoorn financieel fit, Humanitas, Over Rood, Stichting Leergeld) hebben verteld welke bijdrage zij leveren binnen hun organisaties. Ook werd deze bijeenkomst verrijkt met de bijdrage van een ervaringsdeskundige. Zij vertelde over haar…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 december 2019 vrijdag 6 december 2019 vrijdag 29 november 2019
Meer kostenbewustzijn in de zorg

Meer kostenbewustzijn in de zorg

Kostenbewustzijn en daardoor transparantie over de daadwerkelijke kosten, kan onder verwijzers bijdragen aan een zorgvuldiger afweging bij het doorverwijzen naar dure hulp. Het ministerie van Volksgezondheid en Sport heeft hier reeds in 2016 een onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat 80% van de ondervraagden graag inzicht wil hebben in de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 november 2019
Apeldoornse D66-fractie draagt Maarten van Vierssen voor als kandidaat wethouder maarten van vierssen

Apeldoornse D66-fractie draagt Maarten van Vierssen voor als kandidaat wethouder

De Apeldoornse D66-fractie draagt Maarten van Vierssen voor als opvolger van de vertrokken wethouder Mark Sandmann. “Van Vierssen zit sinds 2014 in de gemeenteraad en is sinds 2018 fractievoorzitter. Hij heeft ervaring met de lokale bestuurscultuur en wij zien in hem een gedreven en ambitieuze bestuurder die Apeldoorn verder vorm wil geven”, aldus de nieuw…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 november 2019
De Raad stemt vóór de MPB

De Raad stemt vóór de MPB

Ieder jaar stelt de gemeenteraad (natuurlijk alleen wanneer de leden akkoord zijn) de Meerjaren Programma Begroting vast. Dit is het jaarlijkse huishoudboekje dat gekoppeld is aan de ambities. Volgens D66 Apeldoorn is er door het college en de dienst een bijzondere prestatie geleverd. Terwijl de taken van de gemeente al jaren uitbreiden…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 november 2019

Apeldoorn, dé sociale gemeente, juist in barre tijden

Wij praten over het gemeentelijk minima beleid. Bij deze horen de gemeentelijke regeling en de wettelijke taken die ontstaan uit de participatiewet zoals de individuele inkomenstoeslag, studietoelage en bijzondere bijstand. Het beleid dateert uit 2015 en het is noodzakelijk om dit aan te passen. Daarnaast wordt de collectieve aanvullende zorgverzekering beëindigd en het is noodzakelijk…

Bekijk nieuwsbericht
Vuurwerkverbod als logische keuze

Vuurwerkverbod als logische keuze

Na onderzoek bleek afgelopen zomer dat 58% van de Apeldoorners voor een volledig afsteekverbod is en 70% voor vuurwerkvrijezones. Donderdag 10 oktober vergaderde de Apeldoornse politiek over de uitkomsten van dit onderzoek tijdens een Politieke Markt (PMA). Aan het einde van de PMA was er een duidelijke politieke meerderheid voor het stoppen met vuurwerk in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 oktober 2019

Persbericht: Wethouder Sandmann legt functie neer

PERSBERICHT, 29 oktober 2019 Mark Sandmann legt functie neer Apeldoorn – Mark Sandmann heeft aan burgemeester Van Wingerden gemeld dat hij zijn functie als wethouder in Apeldoorn neer legt. Als verklaring hiervoor geeft Mark aan dat hij de verwachtingen van het Plein van de stad niet waar kan maken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 september 2019
Westpoint wordt Woonpoint

Westpoint wordt Woonpoint

D66 Apeldoorn reageert op buurtcomité Westpoint   Geachte mevrouw Verhagen, Graag reageren wij op uw brief van 19 september j.l. namens het buurtcomité Westpoint en geven antwoord op uw vragen. In Apeldoorn is er sprake woningnood. Starters, jongen mensen, moeten vaak jaren wachten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 september 2019

Reactie op artikel in De Stentor van 17 sept. 2019

Apeldoorn sleept zorgbedrijven voor de rechter. Als raadslid Jeugdzorg en WMO en als werkende in de zorg heb ik al lang geconstateerd dat de zorg een verdienmodel is geworden.  Pas maar op met die “grote” woorden zeggen sommigen. Maar het enige dat ik doe is de dingen bij de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 september 2019
Grip op de zorg

Grip op de zorg

Meer geld vanuit de overheid is nuttig en nodig maar kritisch naar de samenleving kijken is ook belangrijk. Om de problemen in de jeugdzorg op te lossen moeten wij gaan bewegen: bij de overheid, op gemeentelijk niveau, in de samenleving en bij onszelf. Meer geld in de zorg kan helpen maar dit is…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 augustus 2019

D66 Apeldoorn schrijft geschiedenis

Op de dag dat ‘Het Land van Maas en Waal’ van Boudewijn de Groot nummer 1 in de Top40 staat en Soeharto in Indonesië de macht overneemt van Soekarno, wordt in restaurant De Keizerskroon de afdeling D66 Apeldoorn opgericht. We schrijven 22 februari 1967, een week nadat de Tweede Kamer verkiezingen hadden plaatsvonden en D66…

Bekijk nieuwsbericht