Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 november 2018 zaterdag 10 november 2018
Ontmoetingsplekken

Ontmoetingsplekken

Ontmoetingsplekken voor psychisch kwetsbare mensen Recent hebben wij in de Politieke Markt het onderwerp “Sluitende aanpak personen met verward gedrag” behandeld. De gemeente heeft een mooi voorstel gepresenteerd. Voor mij ontbrak er een zeer belangrijk element in relatie tot ‘voorkomen is beter dan genezen’: Een basis ontmoetingsplaats specifiek voor psychisch kwetsbaren. Juist ook mensen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 november 2018
Real-X is aan zet

Real-X is aan zet

Het onderwerp Real-X stond wederom op de agenda van de MPB 2019-2022 op donderdag 8 november. Een aantal partijen heeft een amendement ingediend om het afbouwen van de extra subsidie te stoppen.  Vanuit D66 Apeldoorn hebben wij Real-X de afgelopen jaren gesteund om tot een gezonde organisatie te komen. Vorig jaar heeft…

Bekijk nieuwsbericht
Oost west, Thuis best

Oost west, Thuis best

Sommige Apeldoorners hebben wat extra steun nodig. Dit werd nog eens extra duidelijk tijdens een rondwandeling met het Outreachend Team van Stimenz langs plaatsen waar jongeren zonder vaste woon- en/of verblijfplaats proberen te overnachten. Dat er jongeren op straat slapen of van slaapbank naar slaapbank gaan is voor D66 Apeldoorn niet te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 november 2018
Algemene beschouwingen: “We zijn goed op weg, maar de stad is nog niet af”

Algemene beschouwingen: “We zijn goed op weg, maar de stad is nog niet af”

De algemene beschouwingen: op 1 november 2018 bespraken de fracties hun visie op de begroting (MPB) van Apeldoorn. Namens D66 Apeldoorn zei fractievoorzitter Maarten van Vierssen het volgende: Vanavond reflecteer ik namens D66 Apeldoorn op de plannen voor de komende periode die ons college aan Apeldoorn presenteert. Wat vinden wij daarvan? …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 oktober 2018
Lelystad Airport

Lelystad Airport

Tijdens de behandeling van de Meerjaren Programma Begroting 2019-2022 heeft D66 Apeldoorn bij het onderwerp Luchtvaart de alinea’s aangehaald die over Lelystad Airport gaan. D66 Apeldoorn is tegen de ontwikkeling van Lelystad. De eerlijkheid is natuurlijk dat we er weinig aan kunnen doen maar we proberen het wel.  Daarom hebben wij aangegeven dat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 oktober 2018
Veiligheid in Apeldoorn

Veiligheid in Apeldoorn

Het gaat goed met de veiligheid in Apeldoorn. Het is hier veiliger dan in vergelijkbare gemeenten, maar dat neemt niet weg dat we altijd moeten blijven kijken naar wat beter kan. Ook verandert de wereld om ons heen in rap tempo. Discriminatie is nog altijd een probleem en we zetten een kleine eerste stap om…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 oktober 2018 dinsdag 18 september 2018
Het AZC

Het AZC

D66 Apeldoorn kiest ervoor om in Apeldoorn een plek te willen voor opvang aan asielzoekers. Een plek voor mensen die vluchten omdat ze bedreigd worden en hier een veilig onderkomen kunnen krijgen. Zij komen vaak uit landen waar mensenrechten geschonden worden en vluchten. D66 Apeldoorn vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dan moet…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 september 2018
Op bezoek: Outreachend Team

Op bezoek: Outreachend Team

Op een mooie woensdagmiddag zijn Maria Camacho en ik op werkbezoek gegaan bij het Outreachend Team (OT) van Stimenz in Apeldoorn. Dit om nader kennis te maken met de outreachend hulpverleners Stijn en Marco en om bijgepraat te worden over de dagelijkse gang van zaken bij hun werk. Tijdens de gesprekken in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 juni 2018 woensdag 20 juni 2018 zondag 10 juni 2018
PMA 7 juni: dit vindt D66

PMA 7 juni: dit vindt D66

Hieronder lees je van een aantal onderwerpen wat D66 daarvan vindt. Deze onderwerpen zijn behandeld tijdens de Politieke Markt van 7 juni. D66 is voor proef met gereguleerde wietteelt.  Wethouder onderwijs gaat in gesprek met D66 over binnenklimaat op scholen.  D66 wil goed leerlingenvervoer met een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 juni 2018
Kees Verhoeven geeft Saxion studenten gastcollege over cybersecurity Verhoeven op Saxion

Kees Verhoeven geeft Saxion studenten gastcollege over cybersecurity

Op donderdag 31 mei kregen studenten Security Management van Saxion Hogeschool in Apeldoorn een gastcollege, van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66). De onderwerpen die besproken werden, zijn aan de orde van de dag. Privacy en digitale veiligheid: een hot topic, zeker voor de studenten die carrière willen maken met het beveiligen van data. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 mei 2018
D66 Apeldoorn in het college

D66 Apeldoorn in het college

Mark Sandmann neemt namens D66 Apeldoorn plaats in het college. Mark is in 2007 gestart als fractievertegenwoordiger en in 2010 raadslid/ vice fractievoorzitter geworden.  Tijdens zijn periode in de raad is Mark lid geweest van o.a. de Rekenkamercommissie, de Raadswerkgroep Veiligheid, de Enquetecommissie grondbedrijf, Het Algemeen bestuur van Felua, (nu Lucrato), Modernisering…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 mei 2018 maandag 26 februari 2018

Geen windmolens in Beekbergsebroek

Bij de totstandkoming van de kieswijzer van De Stentor is door D66 bij de vraag of er alsnog windmolens op de Beekbergsebroek geplaatst moeten worden per abuis “eens” geantwoord. Dit is echter niet het standpunt van D66 en is ook in strijd met hetgeen D66 eerder tijdens de Politieke Markt Apeldoorn heeft betoogd. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 27 januari 2018
Raadslid op de loopplank

Raadslid op de loopplank

Er wordt veel geschreven en nagedacht over burgerparticipatie. Overal in het land worden experimenten opgezet met de bedoeling uit te vinden hoe burgers via participatie kunnen deelnemen aan het democratisch stelsel zoals wij dat kennen. Er wordt gewaarschuwd voor ondergraving van het stelsel en uitholling van de positie van de gemeenteraad, maar er is ook…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 januari 2018
Lijsttrekker Maarten van Vierssen ontvangt verkiezingsprogramma 2018-2022

Lijsttrekker Maarten van Vierssen ontvangt verkiezingsprogramma 2018-2022

Op een drukbezochte nieuwjaarsborrel op zondag 14 januari nam D66 lijsttrekker Maarten van Vierssen officieel het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma 2018-2022 in ontvangst. D66 kiest onder meer voor goed werk, goede zorg en goed onderwijs. “Onze ambitie is hoog, de resultaten waren goed en dat doen we graag nog een keer.”, stelt Van Vierssen, “dit programma weerspiegelt onze…

Bekijk nieuwsbericht