Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Algemene beschouwingen: “We zijn goed op weg, maar de stad is nog niet af”

De algemene beschouwingen: op 1 november 2018 bespraken de fracties hun visie op de begroting (MPB) van Apeldoorn. Namens D66 Apeldoorn zei fractievoorzitter Maarten van Vierssen het volgende:

Vanavond reflecteer ik namens D66 Apeldoorn op de plannen voor de komende periode die ons college aan Apeldoorn presenteert. Wat vinden wij daarvan?

Ter inspiratie keek ik naar de Abel Herzberg lezing van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) waarin zij aangeeft dat je soms een buitenstaander nodig hebt om te beseffen wat de waarde is van de dingen die je vanzelfsprekend bent gaan vinden. Toegegeven, Kaag heeft een wereldse blik waarin zij verhaalt over de effecten van oorlog en de verdeeldheid in de wereld. Bovenal maakt zij duidelijk dat onze welvaart geen vanzelfsprekendheid is. Onze welvaart is het effect van samenwerking omdat we samen leven. Hierin schuilt voor mij de kunst van de democratie, die is voor mij meer dan alleen de uitslag van de verkiezingen, democratie is ‘er samen uit proberen te komen’. Ik ervaar dit vanuit D66 Apeldoorn hier in deze raad. Hier kom ik in mijn conclusie op terug.

Dit gezegd hebbende, ik ga beginnen. Ik heb geprobeerd als buitenstaander naar onze stad te kijken, zoals u undercover ging in de Staatsliedenbuurt heb ik vanuit D66 Apeldoorn geprobeerd kritisch te kijken naar datgene dat ik zie, op straat en uit verhalen die onze fractie bereiken. Niets is vanzelfsprekend.

Door de oogharen heen zie ik een stevige MPB met een goede uitwerking van het bestuursakkoord. Dat is voor D66 Apeldoorn natuurlijk een belangrijk toetskader. De koers is degelijk met het financiële herstel als randvoorwaarde. Net als thuis kan geld maar 1 keer worden uitgegeven en de gemaakte keuzes voor de verdeling voor het heden en de toekomst stellen mij gerust. Er is een sociaal liberale balans gevonden tussen duurzaamheid voor later en een sociale stad voor nu. Toch is de stad niet af.

Het klopt dat wij de voorbeelden van de wereldproblematiek zoals Kaag ze schetst hier niet kennen, maar wel degelijk is de stad daarom nog niet af. Hier slapen mensen op straat, nemen schulden toe en krijgen sommige mensen maar moeilijk werk. Problemen die aandacht verdienen en ik zie in deze MPB dat daar oog voor is en er een college en raad zitten die problemen niet uit de weg gaan. Concreet verwijs ik bijvoorbeeld naar de uitwerking in de MPB dat we de kwaliteit van de Apeldoornse zorg en dienstverlening niet afhankelijk laten zijn van de omvang van de rijksbudgetten.Ik heb er vertrouwen in dat we blijven werken aan de zorg en dienstverlening die aansluit op behoeften, en zolang er nog mensen op straat slapen, schulden toenemen en andere problemen zijn, we blijven aanpassen.

De inkt van deze MPB is nog maar amper droog of we zullen ons moeten buigen over de enorme tekorten in het domein van de jeugdzorg. Hier heb ik nog maar weinig over gehoord en het college zal een voorzet doen, daar heb ik vertrouwen in, maar politieke keuzes zullen hier, in deze arena, worden gemaakt. Hierbij wil ik het college uitnodigen deze uitdaging samen aan te pakken.

Heel hoog over de MPB en in relatie tot de wereld waarin wij leven wil ik aandacht vragen voor een andere uitdaging voor de toekomst. Het blijft een continue uitdaging om welvaart eerlijk te verdelen. Wat ik bedoel heeft te maken met de groeiende tweedeling in de samenleving, zij die het goed hebben en zij die het beter willen hebben. Als buitenstaander zie ik in Apeldoorn, voor de stadse begrippen, dat de saamhorigheid relatief goed is en er vanalles aan wordt gedaan om de groeiende tweedeling een halt toe te roepen, ik noem hiervoor de uitwerking van de comfortabele gezinsstad, het CMO, de activeringscoaches, aandacht voor de statushouders, het adagium iedereen doet mee, de schuldhulpverlening, maar ook, indirecter, het groenplan.

Een onderdeel van deze tweedeling is ook de financiële waardering voor mensen die beroepen uitvoeren in erg marktgedreven sectoren. Dit lijkt misschien een ver van onze bed show en lijkt alleen bij Ryanair voor te komen maar ik noem hier postbodes, chauffeurs, medewerkers in de huishoudelijke zorg en wellicht allerlei beroepen die indirect door de gemeente worden ingehuurd. Het is de kunst voor de gemeente om ervoor te zorgen dat zorg wordt geleverd, chauffeurs hun werk kunnen doen en we er tegelijk voor zorgen dat Apeldoorners die deze diensten leveren ook financieel gewaardeerd worden.

Ik gaf al aan dat ik de MPB een degelijke uitwerking vindt voor de uitdagingen van nu en voor de toekomst. Toch willen we vanuit onze fractie voor volgende week 2 moties voorstellen. Deze gaan over vrijwillige vuurwerkvrije zone’s en betere woonkansen voor zwerfjongeren. Zoals ik al zei leven er nog steeds mensen maar ook jongeren op straat en vanuit D66 Apeldoorn vinden wij dat we geen kans onbenut moeten laten om jongeren een kans te bieden. Met betrekking tot het vuurwerk willen we aandacht vragen voor de maatschappelijke oproep om de enorme overlast die wordt ervaren te verkleinen en tegelijk ook een poging doen om de ongelukken die gebeuren te verminderen. Volgende week wil ik hierover graag met u het debat aangaan.

Een motie die we hadden aangekondigd mbt de vastzittende woningmarkt zullen we nu niet inbrengen. Ons voorstel om verhuiscoaches in te gaan zetten levert op dit moment vanuit de wandelgangen te weinig steun op, die brengen we daarom niet in.

Om af te ronden,

In mijn inleiding begon ik als buitenstaander in Apeldoorn met het besef dat wij hier in een vrij land leven. Ik voelde mij tijdens het schrijven erg nietig maar tegelijk erg rijk om te kunnen staan achter het document dat voorligt. Vanuit D66 Apeldoorn vinden wij dat de  uitgewerkte begroting aantoont dat we in staat zijn om om te kunnen gaan met de telkens veranderende wereld en oog te hebben voor het heden en de toekomst.

Kaag noemde in haar conclusie dat vooral de samenwerking een smeermiddel is voor de democratie. Het is daarom vooral de samenwerking tussen de verkiezingen door waarin wij proberen er samen uit te komen. Met plezier wacht ik volgende week onze inhoudelijke behandeling van de moties en amendementen van mijn collega’s af. Ik geloof dat wij samen een nog beter Apeldoorn kunnen maken.

Maarten van Vierssen
Fractievoorzitter D66 Apeldoorn