Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 september 2020

Apeldoorn 2040; de mensen maken de stad

Donderdag 24 september werd in de Gemeenteraad het document Apeldoorn2040 besproken.  Een interessante doorkijk hoe het College denkt dat Apeldoorn er in 2040 voor staat. Om te voorkomen dat we het weer over stad of dorp hebben is het wellicht handig als we in 2040 sowieso gewoon stadsrechten hebben.

Voor de behandeling van de visie 2040 werd de raadsfracties gevraagd om beelden aan te leveren. In de fractie van D66 zijn verschillende ideeën besproken, van de Europese vlag met oranje wimpel tot foto’s van hoogbouw met heel veel groen. Ik kreeg de ruimte van de fractie om een knoop door te hakken en koos voor de wandelschoenen. Wandelschoenen? Jawel. Met deze schoenen leg ik in deze bijdrage op twee onderwerpen een accent; de binnenstad en onderwijs.

Fantaseren over de toekomst
Deze schoenen zijn niet de wandelschoenen van de eerste gekozen burgemeester van Apeldoorn, want die hebben we in 2040 inmiddels in Apeldoorn. Net zoals dit 2040 document een abstracte doorkijk geeft richting de toekomst, dienen deze wandelschoenen ook als voorwerp om te fantaseren over de toekomst. Wat mij betreft zit er een perspectief achter deze wandelschoenen. Laat ik beginnen met de titel: Ik heb een variant gemaakt op een legendarische uitspraak van de Amerikaanse president JohnF Kennedy die deze uitsprak op 26 juni 1963. Mijn versie luidt: ‘Ich bin ein Fußgänger’.

Met ‘Ich bin ein Fußgänger’ verwijs ik naar de vrijheid voor voetgangers om op bepaalde plekken zorgeloos te kunnen lopen en verblijven zonder dat ze van de sokken woorden gefietst. De binnenstad van Apeldoorn is in 2040 zo groen gemaakt, dat toeristen spontaan hun wandelschoen aanhouden in de binnenstad. We rijden niet meer door de binnenstad, maar verblijven er. In 2040 zien we een Apeldoorn waar de binnenstad zo groen is gemaakt, dat je het verschil tussen bebouwde kom en buitengebied bijna niet meer kunt zien. Zelfs de hoogbouw is vergroend.

Onderwijs zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor de stad
De schoenen staan ook voor het binnenwandelen van nieuwe generaties in onze samenleving. De generaties Z en Alpha worden de blijvertjes in Apeldoorn. Het karakter van de Apeldoornse samenleving wordt verrijkt door de groei en de ontwikkeling van het onderwijs. Naast een bloeiend praktisch MBO zal de concentratie van theoretische veiligheidsopleidingen rond het thema safety & security de stad een kwaliteitsimpuls geven. Daarnaast zet dit onderwijs Apeldoorn op de internationale kaart, vergelijkbaar zoals Wageningen met de WUR.

Onderwijs zorgt voor het vasthouden en verwelkomen van leeftijdscategorieën die essentieel zijn voor je stad. Daarnaast beïnvloedt de komst van (internationale) studenten en docenten niet alleen de cultuur in de stad, maar ook het wonen. De diversiteit aan woonmogelijkheden wordt ingevuld met originele studentenhuisvesting.

Het investeren en uitbreiden van het onderwijs in Apeldoorn gaat de stad een impuls geven die vergelijkbaar is met de 2e schrijftafel. In de jaren 60 en 70 vestigden grote werkgevers zich in Apeldoorn, zoals Philips, Centraal Beheer, Kadaster en de Belastingdienst. De werknemers van deze grote organisaties zorgde destijds ook voor een groeistuip van het aantal inwoners (bouw wijk De Maten). Maar ook voor een impuls van het verenigingsleven en culturele voorzieningen (Orpheus). Sportverenigingen kunnen op een hoger niveau acteren doordat de leeftijdsopbouw in de stad stabieler is. Maar ook het ondernemen krijgt een kwaliteitsimpuls doordat een goed opgeleide leeftijdsgroep op de arbeidsmarkt komt die al in de eigen stad aanwezig is. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zorgt voor uitwisseling van kennis die nieuwe dynamiek creëert. Het is daarmee ook een goede basis voor het starten van nieuwe ondernemingen.

Op 15 oktober komt dit document nog een keer langs in de gemeenteraad. Voor de D66-fractie is het een inspirerend document voor verschillende thema’s. Tenslotte zitten er interessante bouwstenen in voor het volgende verkiezingsprogramma.

Robert van Vliet
Fractievoorzitter