Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 januari 2019

Bezoek CJG Apeldoorn

Wij zijn op bezoek geweest bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) onder begeleiding van Saskia Blom, bestuurder CJG Apeldoorn als onderdeel van een nadere kennismaking met de Apeldoornse zorginstanties.

Door de decentralisatie is de zorg in handen van de gemeenten terecht gekomen. Het idee dat achter dit plan bestond was, dat de zorg beter en efficiënter zou worden. Het lijkt er echter op dat de zorg duurder en gecompliceerder is geworden. Alleen hierom al is een bezoek aan bijvoorbeeld het CJG zeer de moeite waard.

Het Sociaal Domein is breed en bijna onoverzichtelijk dus je moet ergens beginnen om de ‘puzzel’ overzichtelijk te maken.

Het  CJG in Apeldoorn is sinds 2015 een zelfstandige stichting van de gemeente Apeldoorn. Ze zijn verantwoordelijk voor de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Het doel van het CJG is vooral preventief te werken, de lijnen zijn kort. Ze staan in direct  contact met  de doelgroep en zijn  laagdrempelig. Een ambitie van het CJG is het gedrag zoveel mogelijk te normaliseren door intensieve gesprekken te voeren.

Het CJG diagnostiseert niet, ze kunnen alleen doorverwijzen. Ongeveer 35% van de kinderen wordt door de huisarts gediagnosticeerd. De rest van de gevallen wordt door ziekenhuizen, specialisten, de Raad van de kinder- bescherming en andere zorginstanties gediagnosticeerd.

De jeugdzorg bevindt zich in een complexe en diverse markt en hierdoor  maakt het de ontwikkeling mogelijk dat de zorg tegelijkertijd duurder en onoverzichtelijker wordt. Voor Apeldoorn is dit het meest duidelijk in een kleine groep in de jeugdzorg (3.7%) die een groot deel absorbeert (80%-90%) van het budget. Natuurlijk is het zeer de moeite waard om te onderzoeken hoe deze groep is samengesteld en wat de zorg inhoudt die zij ontvangt. Dit is ook een aandachtspunt voor het CJG en met andere organisaties en de gemeente wordt er nu ondermeer onderzoek gedaan naar dit onderwerp.

Tijdens ons gesprek bleek ook dat het aantal clienten dat doorverwezen wordt stijgt, dit kan door de medewerkers van het CJG op verschillende manieren verklaard worden: allereerst is onze samenleving complexer geworden. De eisen die worden gesteld om er in de maatschappij bij te horen zijn hoger geworden en niet altijd haalbaar. Dat resulteert in gedragsproblematiek, waarbij juist de patiënt ook verlangt om gediagnostiseerd te worden.

Het bezoek aan het CJG heeft een positieve indruk op mij gemaakt. Het is fijn om te zien hoe de gemeente na de decentralisatie er alles aan doet om de zorg simpel en efficiënt te houden. Het beleid dat in de gemeente gemaakt wordt, zorgt er voor dat die inwoners van onze gemeente die het nodig hebben de juiste zorg en aandacht krijgen.

Hierbij wordt er ook rekening gehouden met het feit dat wij als inwoners ook naar elkaar blijven omkijken en ook aandacht voor onze medemens hebben. Aan de ene kant hebben wij dus te maken met bijvoorbeeld inwoners die verward gedrag vertonen en die juist op zichzelf gaan of blijven wonen en zorg nodig hebben en een aspect van financiële aard want welke invloed heeft dit op de totale kosten van de gezondheidszorg.  De gemeente heeft van de Rijksoverheid een taak gekregen om goede zorg te verlenen maar hier minder budget voor gekregen. In hoeverre kunnen wij, u en ik, als inwoner van Apeldoorn hier een positieve invloed op uitoefenen is de vraag die ik mij hierover bijna dagelijks stel.

Luz Maria Camacho
Raadslid D66 Apeldoorn