Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Bezoek Rens Raemakers

Rens Raemakers, tweede kamerlid van D66 was op bezoek in Apeldoorn. Rens is portefeuillehouder van o.a Jeugdzorg en Participatie.

Rens was op bezoek om te zien hoe wij in Apeldoorn omgaan met de huidige problemen rondom de financiële tekorten in de zorg en tegelijk een verbetering van de kwaliteit nastreven. Er zijn veel signalen uit het werkveld van cliënten , oud-cliënten, ouders en professionals die aangeven dat het in de huidige opzet zo niet verder kan. Wij hebben dus een probleem om op te lossen. Hierbij moeten wij ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen, voor arm en rijk, praktisch en theoretisch opgeleid, voor kleine en minder kleine kinderen.

Samen met wethouder Mark Sandmann bezochten wij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Lucrato. Het CJG dient meer en meer als professionele toegangspoort tot zorgverleners en gaat ook meer de kwaliteit bewaken. Hierbij valt het ons op dat we als maatschappij de uitdaging hebben om  niet te makkelijk te labelen. Niet alle kinderen hebben ADHD wanneer ze eens druk zijn. Er zijn soms ook gewoon drukke kinderen.

Lucrato biedt voor veel mensen vanuit de bijstand een opstap naar werk. Niet vanuit geld gedreven maar vanuit de kracht van de ontwikkeling van personen. Lucrato staat bekend als een partner voor onze MKB ondernemers.

In een tijd waarin wij zorgen hebben hoe wij de problemen in de Jeugdzorg gaan oplossen en ook hoe wij kunnen voorkomen dat in onze samenleving een tweedeling gaat ontstaan, stellen wij zijn bezoek zeer op prijs.

Wij bedanken Rens Raemakers voor zijn bezoek, het CJG en Lucrato voor hun gastvrijheid en informatie. Wij kunnen op deze dag terugzien als een zeer nuttige en leerzame ontmoeting.

Luz Maria Camacho