Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020

D66 Apeldoorn positief over begroting 2021

Donderdag 12 november stemden 38 van de 39 raadsleden (een ziek) van 14 politieke partijen over de begroting 2021 van de gemeente Apeldoorn. 32 van de 38 raadsleden stemden voor de begroting, dat is bijna 85%. Een mooie score voor het bestuur van de 11e stad van Nederland.

Als gemeenteraad fungeer je als een soort Raad van bestuur van een organisatie met een begroting van 589 miljoen euro. Feitelijk is zo’n middag en avond vergaderen over de begroting, het sluitstuk van een proces wat dit voorjaar al is ingezet. Via een motie op het laatste moment nog ‘een greep in de kas’ doen is er niet meer bij. Invloed hebben op de begroting doe je aan het begin van het jaar.
Moties en amendementen zijn afgelopen donderdag gebruikt voor discussie en om toezeggingen van het College te ontlokken. Op veel thema’s is het College vaak al bezig waar de gemeenteraad aandacht voor vraagt. Zoals specifieke aandacht voor jongeren in deze coronatijd.

Ondanks veel onzekerheden blijven de meeste ambities overeind. Als coalitiepartij zien wij veel van onze wensen verwerkt in de begroting. Daarom hebben we dit jaar geen moties of amendementen ingediend. Wij zijn tevreden over de begroting. Als coalitiepartner is dit ook onze begroting en daar zijn we trots op. Goed dat we geen OZB hoeven te verhogen, ons eigen vermogen blijft groeien en dat we kunnen blijven investeren in de toekomst. Investeren in de energietransitie, investeren in de binnenstad en investeren in theoretisch onderwijs.

Zeventig procent van het werk dat een gemeente doet is het uitvoeren van landelijk beleid. Daardoor kan het voorkomen dat we met slechte regelingen worden opgescheept die ‘Den Haag’ heeft bedacht. Het vervelende is dat wanneer een regeling financieel niet goed uitpakt, je het als gemeente eerst zelf maar moet oplossen. Als grotere gemeente ben je daarmee in het voordeel omdat je een behoorlijke omvang hebt. Op een begroting van 589 miljoen euro geven we bijna de helft van onze begroting uit aan het sociaal domein. Een voorbeeld van zo’n slechte regeling is het abonnementstarief in de WMO. Daar hebben we behoorlijk last van, zo’n regeling in het sociaal domein wordt een soort koekoeksjong in het begrotingsnest. Daarnaast is wel duidelijk dat het budget niet bij de mensen komt die het het hardst nodig hebben. In wijk Berg & Bos is deze regeling met 80% is gestegen!

Een wens die we voor de volgende begroting gaan inbrengen; reserves moet je gebruiken voor slechte tijden. D66 Apeldoorn krijgt vaak signalen van ondernemers en werkgevers dat de overheid op de verkeerde momenten bezuinigt. Als ondernemer en werkgever herken ik die signalen wel. Wij pleiten dan ook voor een verandering in financieel denken. De overheidsfinanciën zijn zo georganiseerd dat we ons moeten gedragen als een zuinig huishouden. Het zittende bestuur krijgt altijd verwijten dat ze onverantwoordelijk met uitgaven omspringen en daarom weer de OZB verhogen om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente Apeldoorn heeft meer dan 80 miljoen euro eigen vermogen. Laten we die slim gebruiken om onze economie aan te jagen en anticyclisch te investeren.

Robert van Vliet
Fractievoorzitter