Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 mei 2015

D66: geen intensieve veehouderij in Natura 2000-gebied

Op donderdag 23 april vergaderde de Apeldoornse gemeenteraad over het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor het oude Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG). In opdracht van de provincie was er voor dit gebied al eerder een poging gewaagd om een goed bestemmingsplan op te stellen.

Intensieve veehouderij
De bedoeling van dit plan oorspronkelijk was dat er in dit gebied intensieve veehouderijen zouden komen. We hebben er acht jaar over gedaan om een inpassingsplan te maken. We hebben dit echter – gelukkig – niet voor elkaar kunnen krijgen. Een geslaagd inpassingsplan zou namelijk beteken dat niet-grondgebonden bedrijven (dit zijn bedrijven die minder dan 50% van hun voedsel uit hun eigen landbouw winnen) en grootschalige veehouderijbedrijven zich in dit gebieden zouden mogen vestigen. De voornaamste reden om het gebied dusdanig in te richten was om bedrijven die in een kwetsbaar Natura 2000 gebied zaten te kunnen verplaatsen naar het LOG in Beemte/Vaassen. In dit LOG-gebied konden megastallen zich vestigen.

Veiligheid en dierenwelzijn
D66 was het niet eens met dit voorstel. Het gebied grensde namelijk aan de toekomstige wijk Zuidbroek. Een wijk waar mensen gaan wonen, werken en kinderen naar school gaan. Zolang de veiligheid van de inwoners niet gegarandeerd kon worden, was D66 tegen het plan. Hierop volgend kwam het aspect dierenwelzijn aan het licht. Inmiddels is het duidelijk hoe gevaarlijk het kan zijn voor de dieren zodra er een ziekte uitbreekt en boerderijen te dicht op elkaar staan. Het beeld waarbij er enorme hoeveelheden gezonde dieren werden geruimd staat nog steeds op ons netvlies. Echter, de provincie heeft destijds vastgesteld dat er alsnog een LOG moest komen. Hierdoor hadden we geen keuze: we konden alleen maar zoeken naar het minst slechte scenario.

Raad van State
Gelukkig hoeven we deze keuze vandaag de dag niet meer te maken. De Raad van State heeft het bestemmingsplan namelijk vernietigd en de provincie heeft besloten om geen LOG meer aan te leggen.

Nieuw bestemmingsplan
Tot mijn verbazing werden wij kort geleden om medewerking gevraagd voor een nieuw bestemmingsplan voor het oude LOG-gebied. In dit plan staat de uitbreiding van een niet-grondgebonden bedrijf van 1,5 hectare centraal. Dit bedrijf, een geitenmelkveehouderij, houdt op dit moment 400 geiten. Dit aantal willen zij uitbreiden naar 3800 geiten. Om even het verschil aan te duiden: dit zijn negen en een half (!) keer zoveel geiten als voorheen. De reden van deze uitbreiding is puur economisch.

Standpunt
Wij hechten aan dierenwelzijn. Ons verkiezingsprogramma schrijft: “Boeren die biologisch en/of diervriendelijk boeren hebben bij D66 een streepje voor”. In het plan dat uitbreiding naar 3800 geiten mogelijk maakt hebben wij geen verbetering van het dierenwelzijn kunnen vinden. Daarom vindt D66 dat een dusdanig bedrijf, op die locatie, niet mag uitbreiden. Het was opmerkelijk dat, na een proces van acht jaar, een meerderheid van de raad na een vergadering van slechts één uur wél kon instemmen met het plan.

Ahmet Alkas, Raadslid D66 Apeldoorn