Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2009

Oplossing D66 voor tekort aan jongerenwoningen in Stentor

Aan de schriftelijke vragen, waarin D66 haar oplossing voor het tekort aan studentenwoningen opnieuw op de kaart zet, is door de Stentor een artikel gewijd.

APELDOORN – De raadsfractie van D66 wil studenten en starters op de arbeidsmarkt onderbrengen in leegstaande kantoorpanden.

Over de mogelijkheden daarvan heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

D66 reageert daarmee op uitspraken die wethouder Jolanda Reitsma vorige week in deze krant deed. Daarin zei ze onder meer dat het plan om containerwoningen voor jongeren en of studenten te bouwen niet van tafel is, ook nu met de val van Kenloo de komst van meer hbo op de lange baan is geschoven. Volgens de aanvankelijke plannen zou Kenloo op termijn een paar honderd studenten moeten trekken.

Voor de rest van het artikel, klik hier.