Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 Apeldoorn wil eenvoudiger Mantelzorgwoning

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake verplaatsbare mantelzorgwoningen. 

Apeldoorn, 16 juni 2008,
 
Geacht college,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Mantelzorgwoningen zijn verplaatsbare wooneenheden voor mensen die mantelzorg ontvangen. Zij kunnen binnen enkele dagen worden opgebouwd. De woning kan bij een bestaande woning worden geplaatst en kan weer worden verwijderd indien deze niet meer nodig is. In de woning kan allerlei apparatuur worden aangesloten. Er is een zit- en woonkamer met een verstelbaar keukenblok, een slaapkamer en een doucheruimte. Alles is aangepast en toegankelijk gemaakt voor hulpbehoevenden. Mantelzorgwoningen maken het voor de mantelzorgers eenvoudiger om zorg te verlenen, en voor de mantelzorgontvanger is de privacy gewaarborgd. Toepassing kan betekenen dat door de gemeente kosten bespaard worden op het gebied van thuiszorg en woningaanpassingen het kader van de WMO.

Onder andere in Dokkum, Eindhoven en Oirschot staan dit soort woningen. In de gemeenten Rhenen en Veenendaal zijn de regels voor tijdelijke mantelzorgwoningen
versoepeld en vereenvoudigd.

“De verplaatsbare woning is een compleet huis van <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />54 m² met woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. De mantelzorgwoning is geplaatst in de tuin van kinderen van de dementerende bewoonster. De familieleden worden ontlast doordat zij dicht bij huis de benodigde zorg en ondersteuning aan hun moeder kunnen geven. De woning is volledig toegankelijk en heeft diverse voorzieningen, zoals een in hoogte en breedte verstelbaar toilet en wastafel. Voor verwarming en koeling zijn een milieuvriendelijke warmtepomp en een luchtverversingssysteem aangebracht. De huur bedraagt € 580 en blijft daardoor onder de grens voor de huurtoeslag. De gemeente betaalde op grond van de Wmo de plaatsingskosten.”

            […]

De eerste woning is gerealiseerd in samenwerking tussen concept-ontwikkelaar PasAan, woningcorporatie Wooninc. en de gemeente Eindhoven.

In de mantelzorgwoning van PasAan kunnen verschillende domoticatoepassingen
woonhuiselektronica) worden aangebracht. De woning in Eindhoven heeft dwaalbescherming, lichtsensoren en camera’s, die de familieleden in staat stellen op afstand in de gaten te houden hoe het met de bewoonster gaat.

[…]

Er worden in Nederland steeds meer mantelzorgwoningen gerealiseerd. Dat gebeurt als 'kangoeroewoning', waarbij de woning van kinderen en de woning van een ouder naast elkaar worden gebouwd of als bijgebouw op een boerenerf.” [1]

In het licht van deze ontwikkelingen heeft D66 de volgende vragen aan het college:

1.         Is het mogelijk en wenselijk om het vrijstellingenbeleid voor bouwvergunningen voor mantelzorgwoningen te verruimen? Zo nee, waarom niet?

a.         Indien nee, is het mogelijk en wenselijk om de aanvraagprocedure voor een bouwvergunning voor een mantelzorgwoning te versnellen?

2.         Is het mogelijk en wenselijk om de (ver)plaatsingskosten van mantelzorgwoningen (deels) te financieren op basis van de WMO?

3.         Bent u bereid te onderzoeken of het mogelijk en wenslijk is om samen te werken met woningbouwverenigingen om de aanschaf van mantelzorgwoningen te regelen?

Paula Donswijk-Bot

D66 Apeldoorn[1] http://www.kcwz.nl/levensloopbestendig/nieuws/20080520.html

Zie ook: Opa en oma op het achtererf? Notitie over (on)mogelijkheden voor mantelzorgwoningen (bijlage)