Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 stelt schriftelijke vragen over rattenplaag door Diftar

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake het vonnis van het Hof over de gevolgen van Diftar 

Apeldoorn, 5 februari 2008, Geacht college,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Hedenochtend was op Radio Gelderland een reportage[1] te horen over de gevolgen van Diftar. De visie van het college[2], dat de rechter in een recente uitspraak[3] weliswaar de conclusie trekt dat mensen door het systeem van Diftar in Apeldoorn ontwijkgedrag voor het kwijtraken van afval gaan vertonen, maar dat dit niet wordt onderbouwd door feiten, werd hard onderuit gehaald.

Niet alleen kwam een familie aan het woord die aangaf hun afval maar liefst 6 weken te moeten oppotten in hun berging, om niet onevenredig veel te moeten betalen, ook hoorden wij het relaas van een ongediertebestrijder. Hij gaf aan de meest onhygiënische situaties tegen te komen, zoals stapels afval in schuurtjes, kruipruimtes en zelfs in ongebruikte kamers in huizen. Gevolg van dit ontwijkgedrag zijn ongedierteplagen, vooral rattenplagen. De ongediertebestrijder gaf aan dat hij vorig jaar tussen de 20 en 30 keer mensen heeft verzocht hun afval weg te brengen alvorens hij wilde beginnen met het bestrijden van de ratten. Dit jaar (dat net een maand oud is) gebeurde dit al 3 keer. Dit was precies dat wat de wetgever wilde voorkomen[4] toen hij de wet ontwierp die de gemeente verplichtte wekelijks te zorgen voor afvalinzameling.

De reactie van wethouder Boddeke op het eerste verhaal was, dat deze mensen dankzij Diftar lekker goedkoop uit zijn doordat ze het afval oppotten en dat hij het probleem niet zag. Een reactie op het verhaal van de ongediertebestrijder hebben wij nog niet mogen horen.

Bovenstaande feiten brengen ons tot de volgende vragen:

  1. Heeft wethouder Boddeke inmiddels ook een reactie op de professionele ervaringen van de ongediertebestrijder? Zo ja, hoe luidt deze?
  2. Was het college bekend met de ongedierteplagen die veroorzaakt worden door het oppotten van afval? Zo ja, wat doet u eraan? Zo nee, wat voor actie bent u van plan erop te gaan ondernemen?
  3. Bent u het met het Hof[5], de ongediertebestrijder en de fractie van D66 eens, dat het oppotten van afval niet gezien kan worden al bevorderlijk voor het milieu en de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met de fractie van D66 eens, dat het gevolg van Diftar dat mensen goedkoper uit zijn wanneer zij ontwijkgedrag vertonen, niet opweegt tegen de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van dit ontwijkgedrag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen om deze negatieve effecten te ondervangen?

Namens de fractie van D66,

Paula Donswijk, fractievoorzitter

Olaf Prinsen, fractievertegenwoordiger

Luister hier naar het item op Radio Gelderland


 


[1] Luister na op http://www.omroepgelderland.nl/index.php?id=41731&media=audio

[2] Zoals deze werd weergegeven in een artikel in de Stentor, uw officiële standpunt volgt  in antwoord op eerdere vragen (/news/item/d66_voelt_college_aan_de_tand_over_diftar/90?mid= )

[3] De uitspraak kunt u lezen op www.d66apeldoorn.nl/page/downloads/Uitspraak-Maatwerk.pdf

[4] Zie artikel 10.21 van de Wet milieubeheer, voorheen artikel 3, lid 1, van de Afvalstoffenwet en de uitleg van deze wet in Kamerstukken 13 364, nr. 3, bladzijden 30 en 39

[5] Zie overweging 4.6 in bovenstaande uitspraak