Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 juli 2009

D66 stelt SMS'en naar de Buitenlijn voor

Apeldoorn beschikt sinds enige jaren over een prima functionerende Buitenlijn. Het telefoonnummer waar de Apeldoornse burger terecht kan met opmerkingen over de openbare ruimte, zoals loszittende stoeptegels en stakende straatverlichting, is een formule waarop menig gemeente jaloers zou mogen zijn. Inmiddels kan de burger ook via fax en e-mail bij de gemeente terecht, en nu de Buitenlijn onder het uniforme contactadres van de gemeente – 14055 – gevat gaat worden, wordt in de dienstverlening wederom een stap voorwaarts gezet. Maar het kan áltijd beter.

 

D66 zou voor willen stellen om te onderzoeken of het mogelijk is om ook SMS (Short Message Service) bij het buitenlijnsysteem te betrekken. Door deze mogelijkheid te bieden zou de drempel voor het doen van een buitenlijnmelding nog lager worden, en dat zou opnieuw winst zijn voor de bereikbaarheid van de gemeente.

 

D66 komt daarom met de volgende vragen;

  1. Deelt het College de mening dat de mogelijkheid, om door middel van SMS een melding voor de buitenlijn te doen, een aanwinst zou zijn voor de gemeentelijke dienstverlening?

    1. Zo ja, is het College dan bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheid om SMS op een passende manier in het systeem te integreren?

    2. Zo nee, waarom niet?

Paula Donswijk-Bot, fractievoorzitter.

Manuel Buitenhuis, fractieassistent.