Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 stelt vragen over het Apeldoornse cultuuraanbod

De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de onlangs verschenen GSO-monitor. Uit de monitor, die alle grote Gelderse steden met elkaar vergelijkt, komt namelijk een verontrustend beeld naar voren als het gaat om het Apeldoornse cultuuraanbod. Onder cultuuraanbod wordt verstaan het geheel aan podiumactiviteiten dat in een stad wordt aangeboden, zoals bijvoorbeeld concerten en theatervoorstellingen. 

Uit de monitor blijkt namelijk dat het cultuuraanbod in Apeldoorn het moet afleggen tegen dat van alle andere Gelderse steden, Ede uitgezonderd. Een stad als Arnhem heeft welgeteld vier keer zo veel podiumvoorstellingen als Apeldoorn. Naast de achterstand die Apeldoorn oploopt ten opzichte van andere steden verliezen we echter ook het zich op onze doelstellingen. We behalen immers slechts éénderde van het door de raad beoogde resultaat, en dat stelt de fractie van D66 teleur.

De raad heeft met de ambitieuze benchmark immers ingezet op een sterk verbeterd cultuuraanbod in Apeldoorn, en de fractie van D66 vindt het dan ook erg jammer dat zij aan de hand van de GSO-monitor moet opmaken dat de geplande inhaalslag niet wordt gemaakt. Cultuur is volgens ons belangrijk om de stad bruisend en leefbaar te houden, en onze visie in dezen is in de doelstellingen ook overgenomen. Dat wij hier nu bij achterblijven is voor ons voldoende aanleiding om het college om opheldering te vragen.

De gestelde vragen in orginele versie kunt u hier inzien.