Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 stelt vragen over preventief fouilleren

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B & W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake preventief fouilleren<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Apeldoorn, 11 februari 2008

Geacht college,

In november 2005 zag onze fractie zich genoodzaakt de onderstaande vragen te stellen naar aanleiding van preventief fouilleren in zogenaamde ‘veiligheidsrisicogebieden’ langs de A1. Door ontwikkelingen in de nacht van donderdag op vrijdag jl. langs de A1 ziet de fractie zich wederom genoodzaakt het college ter verantwoording te roepen.

Hieronder een weergave van de motivatie en vragen van toen.

24 november 2005

De Fractie van D66 Apeldoorn heeft met zeer gemengde gevoelens kennis genomen van het aanwijzen door de burgemeester van een zogenaamd “veiligheidsrisicogebied” afgelopen zaterdag. Het aanwijzen van de twee parkeerplaatsen langs de A1 als risicogebied had tot gevolg dat bestuurders en inzittenden preventief gefouilleerd mochten worden.

Al bij de behandeling in de commissie en de raad in 2003 uitte de fractie van D66 haar bezorgdheid over het opnemen van het zware middel in de APV. Onze fractie was en is van mening dat het preventief fouilleren de lichamelijke integriteit aantast.

Alhoewel het voorstel destijds wel is aangenomen, is uit de raadsnotulen van 27 juni 2003 op te maken dat de fracties die akkoord gingen wensten dat van het middel slecht gebruik zou worden gemaakt bij hoge uitzondering. Er werd onder andere aangegeven dat er sprake moest zijn van een hoog risico in een beperkt gebied.

Wethouder van der Tas zei hierover in de vergadering: “De ontwikkeling in onze samenleving is van dien aard, dat je af en toe voor situaties van onveiligheid komt te staan, waarin je je verzameling wenst uit te breiden. […] Het middel van preventief fouilleren is een middel dat natuurlijk in uiterste situaties pas naar voren komt.”

Bovenstaande feiten brachten onze fractie toen tot de volgende vragen:

1.       Wat maakte de situatie afgelopen zaterdag zo ernstig dat u besloot het gebied als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen?

2.       Kunt u aangeven welke criteria een rol spelen om tot een dergelijke actie als afgelopen zaterdag over  te gaan?

3.       Kunnen wij in het vervolg vaker van dit soort acties verwachten?

4.       In de commissievergadering in 2003 is door het College aangegeven dat na elke actie verantwoording zou plaatsvinden. Wanneer kunnen wij dit verwachten?

De fractie is nog steeds van mening dat de aantasting van de lichamelijke integriteit van zoveel onschuldige mensen niet opweegt tegen de uitkomsten van de actie, die ook met gedegen politieonderzoek aan het licht gekomen zouden zijn. Ook het doorzoeken van eigendommen van deze groep gaat de fractie nog altijd veel te ver.

In het licht van de huidige ontwikkeling komt de fractie van D66 Apeldoorn opnieuw tot de volgende vragen:

  1. Wat maakte de situatie in de nacht van donderdag op vrijdag zo ernstig dat u besloot het gebied als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen?
  2. Kunt u aangeven welke criteria een rol spelen om tot een dergelijke actie als afgelopen zaterdag over te gaan? Welke criteria speelden in dit specifieke geval een rol?
  3. Kunnen wij in het vervolg vaker van dit soort acties verwachten?
  4. In de commissievergadering in 2003 is door het College aangegeven dat na elke actie verantwoording zou plaatsvinden. Wanneer kunnen wij dit verwachten?

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Paula Donswijk, fractievoorzitter D66 Apeldoorn