Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 stelt vragen over radio Kootwijk en de Triënnale

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B & W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake: Radio Kootwijk en de Triënnale <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Apeldoorn, 20 maart 2008,

Geacht college,

De fractie van D66 had gisteravond, 19 maart 2008, het genoegen door dorpsbewoners uitgenodigd te zijn voor een informatieavond in Radio Kootwijk. De informatieavond bestond uit twee delen. Tijdens het eerste deel werd uitleg gegeven over het voorkeursmodel Radio Kootwijk, waarvan de opstelling één van de stappen is op weg naar een nieuwe toekomst van het complex Radio Kootwijk. Het tweede gedeelte stond in het teken van de Triënnale. Radio Kootwijk vormt een belangrijk decor voor deze, zoals de slogan zo pakkend zegt, 100 dagen cultuur, tuin en landschap.

Tijdens dit tweede gedeelte van de bijeenkomst en ook in gesprekken met dorpsbewoners na afloop van de informatieavond bleek dat de meeste bewoners een duidelijke verbintenis zagen tussen het eerste en het tweede gedeelte van de avond . Volgens hen, en de fractie van D66 sluit zich hier graag bij aan, kan de Triënnale een testcase zijn voor het toekomstig gebruik. In de 100 dagen dat dit evenement zich afspeelt kan gekeken worden naar de impact die het gebruik maken van de gebouwen heeft op dorp en omgeving.

Ook de heer Ph. Salm, directeur van de Triënnale, gaf aan dat de activiteiten tijdens het landschapsfestijn inderdaad een mooie indicatie zouden kunnen vormen voor de gevolgen van het toekomstig gebruik. Toch gaf hij ook aan dat de gemeente voor het meten van bijvoorbeeld de verkeersintensiteit nog geen concrete plannen heeft.

Een terechte zorg van de bewoners is dat een proef ook helemaal fout kan gaan. De verwachting is weliswaar dat er niet veel mensen extra naar Radio Kootwijk zullen komen, omdat de activiteiten die er zich afspelen zich richten op professionals. Echter, Radio Kootwijk wordt voor deze editie wel neergezet als het gezicht van de Triënnale. De vrees bestaat dat veel meer mensen dan gedacht naar het zendcomplex zullen komen om er een kijkje te nemen, aangezien men ook naar binnen kan in gebouw A. Toch leek nog niet nagedacht over eventueel te ondernemen acties als het inderdaad drukker blijkt te worden dan gedacht, terwijl pas nadenken over acties wanneer de overlast er al is, te laat zal zijn.

Bovenstaande feiten brengen de fractie van D66 tot de volgende vragen:

  1. Om te kunnen spreken van een testcase moet er gemeten worden, bijvoorbeeld door het neerzetten van telkasten op de routes naar het dorp. Ziet u met de fractie van D66 en de bewoners ook een mooie kans in de Triënnale als testcase? Zo ja, hoe en wat gaat u meten? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u van plan om een noodscenario (met bijvoorbeeld oplossingen voor wild geparkeerde auto’s, verkeersopstoppingen en zwerfvuil) op te stellen voor het geval het dorp veel meer hinder ondervindt van de activiteiten dan gedacht? Zo ja, hoe gaat dit plan er ongeveer uit zien en met welke problemen houdt u rekening? Zo nee, waarom niet?

De dorpsbewoners waren erg te spreken over de manier waarop toneelgroep Oostpool het groepsvervoer had geregeld tijdens hun voorstelling “Het Eigen Bloed” die zij begin dit jaar gaven in gebouw A. Toch lijkt de stichting Triënnale niet naar deze “best practice” te kijken om te leren hoe vervoer naar het dorp het best geregeld kan worden.

  1. Bent u bereid de theatergroep en de stichting Triënnale met elkaar in contact te brengen, zodat geleerd kan worden van de ervaringen op het gebied van vervoersmanagement?
  2. Heeft u de stichting Triënnale gevraagd om haar ervaringen op het gebied van vervoersmanagement van en naar het complex vast te leggen in een document, zodat de toekomstige gebruiker hiervan kan leren? Zo nee, bent u bereidt dit alsnog doen?

Namens de fractie van D66 Apeldoorn,

Paula Donswijk, fractievoorzitter

Olaf Prinsen, fractievertegenwoordiger