Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2009

D66: "Verlies studentenhuisvesting niet uit het oog!"

Namens D66 hebben Paula Donswijk en Olaf Prinsen vragen gesteld aan het College over studentenhuisvesting. In de Stentor van 11 november stond het volgende stuk te lezen, ‘Containerwoningen voor studenten "iets minder dringend" na val Kenloo’. In het stuk valt te lezen dat de wethouder in december aan de gemeenteraad een plan zal presenteren voor de bouw van containerwoningen speciaal voor studenten in Apeldoorn. In ieder geval geeft zij in het stuk al aan dat op korte termijn de noodzaak minder is, omdat het project rond Kenloo is mislukt. D66 heeft altijd gepleit voor voldoende woningen voor studenten en werkende jongeren. Voldoende en betaalbare woningen zijn voor studenten een belangrijke reden om te kiezen voor een stad.

 

Containerwoningen vormen één van de door de raad genoemde mogelijkheden. Een andere mogelijkheid, waar D66 al eerder op heeft gewezen, wordt gevormd door leegstaande kantoorpanden. Wij hebben begrepen dat er gekeken is naar de mogelijkheden voor panden die in het bezit zijn van de gemeente en dat dit helaas onmogelijk is gebleken. Echter: ervaringen in andere steden laten zien dat ook particuliere bezitters van kantoorpanden geïnteresseerd zijn in het ombouwen van hun bezit in studentenwoningen. Dit vraag wél een flexibele en snelle overheid, alleen al omdat de bestemming van de panden veranderd zal moeten worden.

 

Al voor de crisis stonden veel kantoorpanden in Apeldoorn leeg. Met de crisis zijn er nog meer vierkante meters vrijgekomen. Hierbij zijn ook veel panden in het centrum, de ideale locatie voor de huisvesting van studenten. Daarnaast is het centrum het uithangbord voor de gemeente. Leegstaande panden dragen niet bij aan het imago van onze stad. D66 ziet dan ook graag dat de vele leegstaande kantoorpanden gevuld worden door jongeren die Apeldoorn hebben gekozen als de plek waar zij hun opleiding (MBO en HBO) volgen of als de plek waar zij hun werkzame carrière starten.

 

Voor de orginele vragen, klik hier.