Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 april 2020

De digitale raad van 23 april

“Donderdag 23 april 2020 was een historische avond omdat het de eerste digitale raadsvergadering was in de geschiedenis van Apeldoorn. 39 raadsleden, de burgemeester en een handvol ambtenaren praten allemaal tegen een schermpje aan.
Feitelijk zit je met twee werkplekken te chatten, luisteren, kijken, te lezen en te praten. Dat is best intensief. Terugkijkend verliep de avond technisch geslaagd, mede omdat de raadsleden zich ook terughoudend opstelden met debat en interruptie. Experiment geslaagd, toch hoop ik dat we snel weer het fysiek vergaderen kunnen opstarten, dat is toch het prettigst.” Aldus fractievoorzitter Robert van Vliet.

Gemeentelijk vastgoed
Zoals Thomas de Bruijn in de digitale PMA het al had verwoord; we hebben als fractie ingestemd met het raadsvoorstel “Meerjaren Perspectief Vastgoed-exploitaties 2020/2021 (MPV). In dit perspectief wordt inzicht en transparantie gegeven in het gemeentelijk vastgoed, wat in eigendom is van het Vastgoedbedrijf van de gemeente Apeldoorn.  Daarnaast hebben we ingestemd met een stelpost waar de jaarlijks vrijvallende kapitaallasten binnen het vastgoedbedrijf worden ondergebracht. Hierdoor komen er in de toekomst meer middelen beschikbaar om noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen doen.

D66 Apeldoorn heeft ook ingestemd met het onderzoeken van de verkoopmogelijkheden voor de gebouwen Het Bolwerk en Op Dreef. Wel hebben we hierbij een aantal aanvullende voorwaarden meegegeven: 

  1. Er moet worden onderzocht wat de maatschappelijke effecten zijn bij een eventuele verkoop.
  2. Er moet gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de objecten alsnog te behouden.
  3. Mocht een verkoop toch noodzakelijk zijn dan moeten de huidige huurders de eerste koopmogelijkheid krijgen voordat deze objecten de vrije markt op gaan.

Motie armoederegisseur brede steun

D66 Apeldoorn is mede-indiener van deze motie. Ondanks de goede initiatieven van verschillende organisaties is het duidelijk dat tot nu toe de aanpak van armoede en schulden gericht is op een tijdelijke oplossing maar niet op preventie. Wij missen in Apeldoorn een specifieke aanpak voor deze problematiek, want de oorzaken waardoor mensen in deze situatie terecht komen zijn heel verschillend. Om een beter beeld te krijgen van de oorzaken waarom iemand in zo’n situatie komt is het noodzakelijk dat een armoederegisseur aangesteld wordt. Zo wordt de hulp efficiënter, niet alleen gericht op ondersteuning maar draagt ook bij aan het voorkomen dat deze problematiek groeit tot een generatie probleem. 

De aanstelling van een armoederegisseur zal geld kosten. Volgens Maria Camacho zien we dit niet als een uitgave maar als een investering die op termijn zijn vrucht zal afwerpen.

Ugchelen krijgt impuls

Na jaren werk ligt er een mooie centrumvisie voor Ugchelen. Wonen, werken en ondernemen krijgen een plek naast het groen en met behoud van het dorpse karakter. Wat D66 Apeldoorn betreft een centrum dat Ugchelen verdient. We zijn erg benieuwd naar de vervolgstappen en blijven Ugchelen natuurlijk volgen, volgens Gavin Treep.