Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 april 2020

Digitale PMA: Dit waren de thema’s

Door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus vergadert de gemeenteraad digitaal. Deze donderdag 2 april was de eerste digitale PMA in Apeldoorn ooit. Een bijzonder moment, waarbij D66 Apeldoorn blij is dat noodzakelijke besluiten toch doorgang kunnen vinden tijdens deze situatie.

Samen tegen huiselijk geweld
In deze PMA bespreken wij de regiovisie Samen Tegen Huiselijk Geweld. De regiovisie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 14 regiogemeenten. De gemeente Apeldoorn is centrumgemeente en moet organisaties, ervaringsdeskundigen en cliënten vertegenwoordigen.

Het doel is om huiselijk geweld eerder te signaleren, terug te dringen, de schade van het geweld te beperken en de cirkel van het geweld te doorbreken met als doel de overdracht van generatie op generatie te stoppen. De aanpak van huiselijk geweld is een wettelijke verplichting voor de gemeenten. Door huiselijk geweld vallen gemiddeld in Nederland ieder jaar ca. 50 doden. Huiselijk geweld gaat gepaard met schaamte en het wordt verborgen gehouden. Het probleem is in werkelijkheid veel groter en gaat gepaard met andere problemen: spanning, werkeloosheid, schulden en bij 47% van de gevallen is er sprake van armoede.

De regiovisie laat zien dat veel aandachtsgebieden nog in ontwikkeling zijn maar men is zich bewust van de vuilkuilen in een aantal van de genomen maatregelen. Dit wordt erkend en er wordt werk van gemaakt. D66 Apeldoorn is tevreden met de ontwikkeling van deze regiovisie en wij hebben er vertrouwen in dat deze regiovisie zal bijdragen aan het verder opsporen van huiselijk geweld.

Meerjarenperspectief Vastgoedexploitaties

Op 2 april heeft D66 het raadsvoorstel Meerjarenperspectief Vastgoedexploitaties goedgekeurd ter besluitvorming. Hierin wordt inzicht en transparantie gegeven in het gemeentelijk vastgoed. Er zijn 3 vragen goedgekeurd ter besluitvorming:

  1. Het vaststellen van de MPV,
  2. Het instellen van een stelpost t.b.v. toekomstige vervangingsinvesteringen door het vastgoedbedrijf,
  3. Het aanpassen van de strategiewijziging van de objecten Het Bolwerk en Op Dreef van ‘aanhouden’ naar ‘verkoop’ wat inhoudt dat de verkoopmogelijkheden van deze objecten zal worden onderzocht.

D66 Apeldoorn heeft gevraagd naar de daadwerkelijke reden van de voorgenomen verkoop en of dit voorkomen kan worden. Het maatschappelijke belang is in deze belangrijker dan het financiële belang

Bestemmingsplan Imkersplaats

D66 Apeldoorn staat achter het plan om de bestemming van de voormalige school om te zetten in de bestemming wonen. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor 18 sociale huurwoningen. D66 Apeldoorn vraagt wel aandacht voor de speelgelegenheid voor kinderen in de buurt.