Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Een bewogen avond: uitzendlicentie en dorps- en wijkraden

Alsof 2020 niet al voldoende een bewogen jaar was, sluit de gemeenteraad het jaar af met twee onderwerpen die voor veel Apeldoorners veel betekenen. De gunning van de uitzendlicentie voor de lokale omroep en het intrekken van de verordening van de dorps- en wijkraden. Het heeft de gemoederen, ook in de fractie, flink beziggehouden.

Hallo Apeldoorn, hier de lokale omroep
Om te beginnen de uitzendlicentie, dat op de valreep een taai dossier bleek. Wat is er aan de hand? Elke vijf jaar geeft het Commissariaat van de Media de uitzendlicentie voor de lokale omroep aan een bepaalde organisatie. Daarvoor vraagt ze advies van de gemeente en dat advies wordt bijna altijd opgevolgd. Met die licentie krijgt de omroep ook een bepaald bedrag via de gemeente vanuit een landelijk budget. Daar kunnen we als gemeente dan nog geld bij doen vanuit ons eigen budget en als we dat doen mogen we ook wat voorwaarden stellen, maar dat is dit keer niet van toepassing.

Toch moeten we als gemeente het Commissariaat wel adviseren en dus mogen partijen ons overtuigen waarom we juist hen moeten voordragen. Dit jaar waren dat drie partijen:

  • RTV Apeldoorn, die natuurlijk nu de lokale omroep is;
  • Valouwe Media Stichting, die nieuw is maar wel diverse commerciële radiostations mede opgezet heeft;
  • Veluwe Centraal.

RTV Apeldoorn en Valouwe hebben een presentatie gegeven aan de raad, Veluwe Centraal heeft laten weten daar geen behoefte aan te hebben. Ambtenaren van de gemeente hebben de plannen van de drie kandidaten bestudeerd en die op een paar belangrijke punten scores gegeven.

Al snel werd duidelijk dat het tussen RTV Apeldoorn en Valouwe zou gaan. Eerlijk is eerlijk, Valouwe had duidelijk meer moeite gestopt in het schrijven van een goed onderbouwd ondernemingsplan. Puur op basis van dat plan kwamen zij er bij de gemeente en daarmee het college van B&W beter uit de bus en kregen dan ook de hoogste scores. Het collegevoorstel werd dus Valouwe Media Stichting.

Pijn in het hart
Onze fractie besloot de laatste PMA, waarin onder andere de kandidaten ook mochten inspreken, nog geen uitspraken te doen over of we wel of niet met het collegevoorstel mee zouden gaan.

Jeroen Slikker noemde het al een ‘duivels dilemma’ en dat was het ook. We besloten alle input die we kregen (presentaties, ondernemingsplannen, antwoorden van de kandidaten, overwegingen van andere politieke partijen, mails en telefoontjes) te bespreken op de fractievergadering van 14 december 2020. Sommige partijen konden op de PMA van 10 december al zeggen waar hun voorkeur lag, wij wilden alles nog afwegen. De voor- en nadelen bekijken, de plus- en minpunten van de kandidaten beschouwen en noem het maar op. Want er was veel twijfel. Begin deze week, na de fractievergadering, hakten we de knoop door. We gaan mee met het collegevoorstel voor Valouwe, maar wel met een beetje pijn in het hart.

Waarom pijn in het hart? Omdat we RTV Apeldoorn een warm hart toedragen en gezien hebben dat ze in de afgelopen 15 jaar echt binnen de Apeldoornse samenleving geworteld zijn. Daarnaast zijn er ook nog eens ruim 140 vrijwilligers actief die zich met hart en ziel inzetten voor de omroep. Toch kunnen we niet om een paar belangrijke zaken heen. RTV Apeldoorn kent grote verbeterpunten, zoals de algehele productiekwaliteit, inzicht in het bereik, een goede strategie voor social media, samenwerking met andere lokale mediapartijen (samenwerking met regionale partijen doen ze), een goed ondernemingsplan voor de toekomst. Punten die ze zelf overigens ook onderkennen. Het probleem zit hem er echter in, dat grotendeels dezelfde punten vijf jaar geleden ook al speelden toen de licentie opnieuw vergeven moest worden. In de vier jaar tussen het krijgen van de licentie en de coronacrisis, hadden ze veel van deze problemen aan kunnen pakken. Dat beloofden ze destijds ook, maar is onvoldoende gebeurd. RTV Apeldoorn heeft de licentie drie keer op rij gekregen, maar komt dit jaar toch met een niet voldoende plan. Daar heeft het bestuur van RTV Apeldoorn steken laten vallen die je na drie van deze procedures echt op orde zou moeten hebben.

De Valouwe Media Stichting heeft een beter plan op tafel gelegd, ook op financieel gebied. Ze hebben aangegeven bereid te zijn om de vrijwilligers die dat willen een plek te geven en samen te willen werken met zowel lokale als regionale mediapartijen. De stichting is technisch goed onderlegd en kan met kijk- en lijstercijfers komen. Ze hebben ervaring in radio maken en een goede social mediastrategie. Maar zoals dat gaat bij een nieuwe partij, bestaat veel ervan alleen nog op papier en in woorden. Ze zullen ook een lokaal netwerk moeten opbouwen om echt Apeldoorns te worden.

Apeldoorn verdient een goede lokale omroep en er hebben zich goede kandidaten gemeld. Maar wanneer je iedere keer dezelfde verbeterpunten moet afwegen van de bestaande organisatie, is daar niet genoeg vooruitgang. D66 heeft er daarom voor gekozen mee te gaan met het college, in de hoop dat een frisse blik en nieuwe ambities ons echt iets nieuws gaan opleveren. Het blijft een beetje een gok, dat beseffen we, maar het is ook een kans voor Valouwe die ze nu moeten waarmaken. We gaan kijken, lezen en luisteren en zijn benieuwd hoe we er over vijf jaar voor staan. Dan hopen we in ieder geval betere kaders te hebben in de vorm van een gemeentelijke mediavisie, zodat een volgende procedure voor alle partijen soepeler verloopt. Zo’n visie is tijdens de gemeenteraadsvergadering door de wethouder toegezegd.

We waarderen de inzet van iedereen die in de afgelopen 15 jaar meegewerkt heeft aan de lokale omroep en willen die mensen dan ook heel hartelijk bedanken. We hopen dat zij een mooie plek kunnen vinden bij Valouwe als ze dat willen.

Dorps- en wijkraden
Een proces dat al jaren duurt is eindelijk afgerond. De verordening dorps- en wijkraden is ingetrokken. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven andere manieren te vinden voor inwoners om invloed op het beleid uit te oefenen. Dat was nodig, omdat de dorps- en wijkraden officieel de enige gesprekspartners voor de gemeente waren op dorps- of wijkniveau. Het enige burgerinitiatief dat ook structureel geld kreeg uit het gemeentebudget.

Veel dorps- en wijkraden hebben in de loop der jaren mooie dingen gedaan en werk verzet dat we echt waarderen. Net als bij de lokale omroep, zijn ook hier vrijwilligers geweest die de gemeente een beetje beter en mooier wilden maken. Maar de tijden veranderen en de manieren waarop mensen voor een doel bij elkaar komen veranderen ook. De hele gemeenteraad is het er eigenlijk wel over eens dat de huidige situatie verouderd en enigszins achterhaald is. Nemen we helemaal afscheid van de dorps- en wijkraden? Zeker niet. De gemeente kan ze niet opheffen (al zou ze het willen) en we hopen dat ze hun goede werk dan ook zullen blijven doen. Want we zien dat met name in de dorpen de raden een belangrijke rol hebben. In sommige andere dorpen en wijken is de belangstelling alleen niet altijd even groot. Daarmee kun je je afvragen of de dorps- en wijkraden daar dan wel een goede vertegenwoordiging zijn. Het komt ook voor dat buurten het oneens zijn met het standpunt van hun dorps- of wijkraad maar er weinig aan kunnen doen omdat die raden de enige officiële ‘vanzelfsprekende gesprekspartner’ van de gemeente was.

Nu kan, binnen de voorwaarden, iedereen een officiële gesprekspartner van de gemeente zijn voor hun buurt. En krijgt ook geld voor de plannen waar ze mee op het gemeentehuis komen. Wat die buurten zijn, is te zien op de website van de gemeente. Omdat het ook mogelijk is iets voor meerdere buurten te regelen, kan een dorps- of wijkraad de huidige functie blijven vervullen. Dat kost wat aanpassingen in de manier waarop ze het moeten organiseren en het geld is ook geen vanzelfsprekende cheque meer die ze vrij kunnen invullen, maar goed werk blijft mogelijk. Voor de inwoners geldt nu dat ze niet meer per se eerst langs de dorps- of wijkraad hoeven, maar direct met hun idee of doel aan kunnen kloppen bij de gemeente.

En hoewel je het misschien bijna zou vergeten, kun je natuurlijk altijd iets proberen te agenderen via je favoriete volksvertegenwoordiger. Daar zijn ze immers voor.

Gavin Treep
raadslid