Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 mei 2019

Fair belonen

Op dinsdagavond 12 maart organiseerde de fractie van D66 Apeldoorn in ACEC een discussieavond over faire beloning. Marthe Hesselmans van de Van Mierlo Stichting nam ons mee in een verhaal over de arbeidsmarkt & kansengelijkheid in relatie tot faire beloning. Erik Pentenga, FNV-bestuurder uitzendsector gaf zijn visie op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, welke risico’s er zijn er en wat de (lokale) overheid daarmee kan.

Doel van de avond was om kennis te delen, maar vooral ook opvattingen en opinies uit de Apeldoornse samenleving op te halen. De avond was niet alleen voor leden van D66 maar ook voor andere belangstellenden die iets van dit onderwerp vinden.

Achtergrondinformatie
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Toch lijken de werkenden daar steeds minder van te profiteren. De sociale zekerheid van honderdduizenden uitzendkrachten en andere flexwerkers loopt gevaar door de opkomst van zzp-platforms zoals Deliveroo, Uber en Temper. Die dragen geen sociale premies af en kunnen zo lage uurtarieven betalen. Uitzendbedrijven en arbeidsmarktexperts vrezen dat de druk toeneemt op collectieve regelingen zoals doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en vakantiedagen. Het kabinet beloofde in 2017 in het regeerakkoord een minimumtarief voor zzp’ers in te voeren, maar liep de afgelopen maanden vast in de uitvoering daarvan omdat die veel ingewikkelder bleek dan gedacht.

De Apeldoornse context
De landelijke ontwikkelingen gaan niet aan Apeldoorn voorbij. Daar waar mogelijk willen we als D66 Apeldoorn proberen te sturen op ‘faire beloning’ van organisaties die voor de gemeente werken. Dat kan bijvoorbeeld door via aanbestedingsregels de bedrijven en organisaties, die wij inhuren, dwingend voor te schrijven hoe medewerkers te belonen. Wij vinden dat de gemeente Apeldoorn het goede voorbeeld moet geven. Of het nu gaat om zorginstanties, taxibedrijven of andere sectoren, de medewerkers horen een normaal salaris genieten. Dat geldt ook voor de tussenpersonen die vooral zzp’ers inzetten. Het is op zijn minst bijzonder dar deze marges van 40% genereren van ons belastinggeld. Moeten we bedrijven als Über wel toelaten binnen onze gemeentegrenzen? Allemaal interessante vragen voor een debat.

Conclusie en vervolg
Marthe Hesselmans probeerde ons inzicht te geven in de steeds verder flexibiliserende arbeidsmarkt, waar nog veel kansen liggen, maar waar de solidariteit wel onder druk ligt. Erik Pentenga hield ons een paar staaltjes van pure arbeidsuitbuiting voor, wat we niet binnen onze gemeentegrenzen willen hebben. Ten slotte gaf statenlid Celine Blom haar mening vanuit provinciale optiek.

Onder het motto ‘Beloon prestaties en deel de welvaart’ bereiden Maria en Robert een motie voor die in april wordt aangeboden aan de Raad. We houden je op de hoogte.

 

Robert van Vliet & Maria Camacho, namens de fractie van D66 Apeldoorn