Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 oktober 2018

Gaat ons lerend vermogen zorgen voor beter leerlingenvervoer?

Tijdens de Politieke Markt (PMA) van donderdag 27 september eindigde drie jaar PlusOV in een bijzondere apotheose. Een tiental ouders sprak in met erg schrijnende verhalen. Ervaringen die niet alleen een brok in je keel bezorgden, maar ook natte ogen. En dan te bedenken dat veel inwoners inspreken als een drempel zien; dit was slecht een deel van de ‘klagers’.

Wethouder Stukker, die dit onderwerp sinds half mei onder zijn hoede heeft, kon niet anders dan aankondigen te gaan stoppen met het leerlingenvervoer via PlusOV. Ondanks dat er heel veel werk is verzet door veel mensen bleek het dal te diep. Mijn waarneming is dat het niet aan de inzet van mensen heeft gelegen, maar dat het gekozen systeem heeft gefaald.

Duidelijk is dat alle politieke partijen goed leerlingen- en doelgroepenvervoer willen. Vervolgens komt de vraag: hoe gaan we dit zo goed mogelijk organiseren. Met de uitspraak dat we stoppen met PlusOV gooien we feitelijk de oude schoenen weg zonder dat we nieuwe hebben. Daarnaast loopt de huidige overeenkomst nog door tot 1 augustus 2019 en moet een batterij ambtenaren haast maken om een nieuwe aanbesteding tijdig te realiseren. Kortom; stoppen met PlusOV is nog geen garantie dat nu ineens alles goed gaat.

De belangrijkste vraag is wat we hebben geleerd van dit proces. Ik hoop dat we veel gebruik kunnen maken van de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan.
Heeft de gemeenteraad destijds wel de juiste randvoorwaarden voor kwaliteit meegegeven, bijvoorbeeld? Vindt u het niet raar dat kinderen met meervoudige gedragsstoornissen rondgereden worden door chauffeurs waarvan we alleen checken of ze een rijbewijs hebben?Moeten deze niet onder een zorg-CAO vallen? Dan mogen we betere kwaliteit eisen en worden de chauffeurs ook beter betaald. Waarschijnlijk gaan dan ook de kosten omhoog.

Een ander aandachtspunt is dat we niet kunnen putten uit een arsenaal van taxibedrijven. Dit betekent dat bij een nieuwe overeenkomst we weer met dezelfde partijen zaken gaan doen.
Opvallend vond ik ook dat bij PlusOV vanaf het begin geen cliëntenraad is ingesteld. Ouders hebben veel kennis en ervaring hoe er met hun kinderen moet worden omgegaan. Dat is een gemiste kans geweest. Ook van de kennis van de chauffeurs lijkt onvoldoende gebruik gemaakt.De informatie over het kind moet betrouwbaar en actueel zijn. In de huidige praktijk zitten zoveel schakels in het proces dat dit veel fouten in de hand werkt.

Dat doet meteen de vraag rijzen of we het leerlingenvervoer niet helemaal anders moeten organiseren. De belangrijkste partijen zijn de ouder, het kind en de chauffeur. Waarom laten we dit vervoer niet op dezelfde wijze regelen als bij de Huishoudelijke Zorg? Daar zoekt de cliënt zelf de zorgmedewerker uit. Wat mij betreft zoekt iedere ouder zelf zijn chauffeur uit en regelt daar alles mee. Dat scheelt enorme investeringen in centrale ICT en uitvoeringsadministratie, wat besteedt kan worden aan de kwaliteit van de chauffeurs.
Als D66 Apeldoorn gaan we deze ideeën aanreiken bij de eerstvolgende PMA en gaan graag de discussie hierover aan.