Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 mei 2020

“Geen lastenverhoging voor inwoners en ondernemers”

Fractievoorzitter Robert van Vliet deelt de zorgen over de gemeentefinanciën; “In de voorjaarsnota (VJN) richting 2021 hebben we nog een gat te dichten door een tekort van zeven miljoen euro. Dit komt omdat het Rijk de zogenaamde besparing al heeft ingeboekt in het sociaal domein, terwijl de kosten daarvan juist zijn opgelopen.

Dit tekort gaat verder oplopen door de Coronacrisis. Hoeveel is lastig in te schatten. We hebben de behandeling van de VJN niet voor niets uitgesteld naar 25 juni. En dan is nog maar de vraag of we het totale overzicht hebben door de vele onzekerheden.

De visie van D66 Apeldoorn is dat we juist moeten investeren in de sectoren die door Corona in de problemen zijn gekomen. Daarnaast ook geen lastenverhoging voor burgers en ondernemers. Wij moeten als lokale overheid anticyclisch reageren op deze gezondheidscrisis. De economie draaide hartstikke goed voor Corona. Het kan maar zo dat met een goed ondersteuningspakket we de boel snel weer aan het draaien krijgen en het aantal faillissementen kunnen beperken. Wat ons betreft gaan we extra lenen of spreken de algemene reserve aan, specifiek voor projecten om de economie aan te jagen.

Landelijk gezien hoop ik dat de centrale overheid gemeenten gaat ondersteuningen met financiën. In mei is daarvoor een eerste ijkpunt met de zogenaamde meicirculaire. Dan weten we in hoeverre gemeenten extra worden ondersteund. Voor de langere termijn hoop ik dat de ZZP-groei niet verder wordt gestimuleerd met fiscale regelingen, maar dat meer wordt ingezet op vaste banen. We hebben nu gezien wat er gebeurt als je grote groepen uitsluit van het sociale stelsel.”

De Stentor van 6 mei 2020