Steun ons en help Nederland vooruit

Actueel

 • Mark Sandmann in het college

  Lees hier meer over onze wethouder Mark Sandmann.

  Lees verder
 • Bestuursakkoord 'De kracht van Apeldoorn'

  Het is gelukt, er ligt een nieuw bestuursakkoord voor de raadsperiode 2018- 2022! Met trots heeft D66 Apeldoorn het nieuwe bestuursakkoord mede getekend.

  Lees verder

De fractie

Dit zijn de mensen die zich hard maken voor goed werk, goede zorg en goed onderwijs in Apeldoorn!

  • Maarten van Vierssen

  • Dennis Russchen

  • Jeroen Slikker

  • Maria Camacho

  • Robert van Vliet

  • Koen Mookhoek

  • Mark Sandmann

  Maarten van Vierssen

  • Fractievoorzitter

  D66 Apeldoorn heeft in de afgelopen jaren geweldige bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van Apeldoorn. Denk aan het grondbedrijf, het meldpunt sociaal, de vrijheid van zondagsopening, de opgewaardeerde binnenstad en ga zo door. Een mix van repareren en vooruitzien waarbij zeer moeilijke beslissingen zijn genomen. Deze successen zijn bereikt door individuen én door samenwerking. Hier moeten we mee doorgaan!

  Lees meer
  • Bart Schudel - voorzitter
  • Robert Jan Jonker - secretaris
  • Quirine Lensvelt-Ruys - Algemeen bestuurslid
  • Erik Bus - Penningmeester
  • Nicolet Theunissen - Campagne
  • Bart Schudel - voorzitter
  • Robert Jan Jonker - secretaris
  • Quirine Lensvelt-Ruys - Algemeen bestuurslid
  • Erik Bus - Penningmeester
  • Nicolet Theunissen - Campagne
  Bestuurslid 5
  Het afdelingsbestuur van D66 Apeldoorn

  D66 krijgt het voor elkaar

  Dit is het D66 geluid in het bestuursakkoord

  We helpen de Apeldoorner die niet kan

  Wie voor zijn inkomen afhankelijk is van de gemeente, helpen wij pragmatisch aan werk. Onze medewerkers en cliënten krijgen meer ruimte om oplossingen te vinden, bijvoorbeeld met (taal)opleidingen. Werken moet lonen voor wie uit een uitkeringsperiode komt. Ons beleid is eerlijk en ruimhartig, we steken de hand uit naar iedereen die niet kan. Eerlijk is ook dat we dat niet doen voor mensen die niet willen. Apeldoorn groeit ook naar 100.001 banen.

  Lees meer

  Zorg voor iedereen bereikbaar

  Goede zorg is voor veel Apeldoorners van belang. Zorg moet niet alleen goed zijn, het moet ook goed te vinden zijn. We creëren overzicht in het oerwoud van regels in de zorg door een bereikbare centra voor maatschappelijke ondersteuning, zodat u in uw eigen wijk terecht kan met vragen over zorg. U kunt daar niet alleen terecht met zorgvragen, maar ook met vragen over werk, onderwijs en wonen.

  Lees meer

  Meer huisvesting & hoger onderwijs

  We proberen meer mbo-opleidingen naar Apeldoorn te halen en zetten in op hoger en wetenschappelijk onderwijs. Zo sluiten we beter aan op de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. We zorgen voor voldoende huisvesting voor deze studenten. We geven Apeldoorn door aan de jongere generatie, maar die generatie moet hier dan wel wat te zoeken hebben: een huis, een studie en werk.

  Lees meer

  We maken nog meer werk van een duurzaam Apeldoorn

  Apeldoorn schoner, gezonder en groener doorgeven aan de nieuwe generaties: zo zien wij het strategische doel Duurzaam Apeldoorn. Wij vinden dat er zo min mogelijk restafval moet worden ingezameld in onze stad en dorpen. Het hergebruik van alle afvalstoffen is een belangrijk uitgangspunt. Een groene energievoorziening is in Apeldoorn in 2030 vanzelfsprekend. Fossiele brandstof raakt uit de gratie. Wij behoren tot de koplopers als het gaat om zonnepanelen op daken. Waar mogelijk bieden wij in Apeldoorn ruimte voor zonneparken. De luchtkwaliteit moet beter: uitlaatgas is uit. Wij zorgen voor elektrische bussen en extra oplaadpalen.

  Lees meer

  We werken samen met andere gemeentes en Europa

  Een aantrekkelijke gemeente als Apeldoorn maakt van oudsher veel vrienden, ook gezien de centrale ligging in Nederland, in Gelderland en op de Veluwe. Apeldoorn heeft veel partners. Apeldoorn werkt in de huidige netwerksamenleving themagericht samen met verenigingen, instellingen, bedrijven, de provincie Gelderland en regiogemeenten voor een beter regionaal verblijfsklimaat. Onze bestuurlijke samenwerking is steeds gericht met het oog op Den Haag, Brussel en Düsseldorf.

  Lees meer

  We werken beter samen met de Apeldoorner

  De gemeente Apeldoorn is een spin in het web als het om samenwerking en dienstverlening gaat. De wereld verandert en de manier waarop inwoners, ondernemers, overheden en organisaties het liefst samenwerken ook. Wij moderniseren de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente zet een mix van klassieke en moderne media gerichter in. Wij gaan experimenteren met versnelde vergunningverlening: binnen vijf dagen een vergunning. Inwoners wensen namelijk snelle, duidelijke en directe communicatie. Hierbij is de bescherming van privacy in een digitale samenleving een belangrijk aandachtspunt.

  Lees meer

  Bekijk het online verkiezingsprogramma 2018-2022

  Lees ons verkiezingsprogramma: "Samen krijgen we het voor elkaar"
  Verkiezingsprogramma