Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 september 2018

Het AZC

D66 Apeldoorn kiest ervoor om in Apeldoorn een plek te willen voor opvang aan asielzoekers. Een plek voor mensen die vluchten omdat ze bedreigd worden en hier een veilig onderkomen kunnen krijgen. Zij komen vaak uit landen waar mensenrechten geschonden worden en vluchten. D66 Apeldoorn vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dan moet je keuzes maken.  Politiek betekent keuzes maken, ook lastige keuzes. Keuzes die mensen raken in hun directe omgeving, zoals bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘De Wellen Zuid’, oftewel het asielzoekerscentrum.

Tijdens de politieke markt van 13 september 2018 was goed zichtbaar dat de emoties bij omwonenden hoog opliepen. Het bestemmingsplan is deze avond politiek besproken en door de wijkbewoners is nogmaals aangegeven dat de komst van een asielzoekerscentrum naast barmhartigheid ook risico’s met zich meebrengt. 400 Nieuwe, vreemde mensen in een wijk is veel en dan maakt het niet uit waar ze vandaan komen, het zijn er 400. Met het college is daarom afgesproken dat er goed gekeken wordt naar negatieve effecten op de omgeving want Apeldoorn is en blijft een veilige stad.

D66 Apeldoorn vindt dat we als de 11e gemeente van Nederland verantwoordelijkheid moeten nemen in nationale en mondiale problemen. Wij hebben er vertrouwen in dat de locatie en omgeving, net als in de bijna 100 jaar sinds de broeders Penitenten hier neerstreken, in staat zijn om Apeldoorns te blijven.