Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 februari 2019

In debat over faire beloning

Op dinsdagavond 12 maart organiseert de fractie van D66 Apeldoorn in ACEC een discussieavond over faire beloning, met diverse sprekers (Van Mierlo Stichting en FNV) en een debat. Doel van de avond is om kennis te delen, maar vooral ook opvattingen en opinies uit de Apeldoornse samenleving op te halen. De avond is niet alleen voor leden van D66 maar ook voor andere belangstellenden die iets van dit onderwerp vinden.

Locatie en tijd: ACEC, Inloop vanaf 19:30, start programma om 20:00. 

Achtergrondinformatie
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Toch lijken de werkenden daar steeds minder van te profiteren. De sociale zekerheid van honderdduizenden uitzendkrachten en andere flexwerkers loopt gevaar door de opkomst van zzp-platforms zoals Deliveroo, Uber en Temper. Die dragen geen sociale premies af en kunnen zo lage uurtarieven betalen. Uitzendbedrijven en arbeidsmarktexperts vrezen dat de druk toeneemt op collectieve regelingen zoals doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en vakantiedagen. Het kabinet beloofde in 2017 in het regeerakkoord een minimumtarief voor zzp’ers in te voeren, maar liep de afgelopen maanden vast in de uitvoering daarvan omdat die veel ingewikkelder bleek dan gedacht.

De Apeldoornse context
De landelijke ontwikkelingen gaan niet aan Apeldoorn voorbij. Daar waar mogelijk willen we als D66 Apeldoorn proberen te sturen op ‘faire beloning’ van organisaties die voor de gemeente werken. Dat kan bijvoorbeeld door via aanbestedingsregels de bedrijven en organisaties, die wij inhuren, dwingend voor te schrijven hoe medewerkers te belonen. Wij vinden dat de gemeente Apeldoorn het goede voorbeeld moet geven. Of het nu gaat om zorginstanties, taxibedrijven of andere sectoren, de medewerkers horen een normaal salaris genieten. Dat geldt ook voor de tussenpersonen die vooral zzp’ers inzetten. Het is op zijn minst bijzonder dar deze marges van 40% genereren van ons belastinggeld. Moeten we bedrijven als Über wel toelaten binnen onze gemeentegrenzen? Allemaal interessante vragen voor een debat.

Sprekers:

Marthe Hesselmans, Van Mierlo Stichting over de arbeidsmarkt & kansengelijkheid in relatie tot faire beloning

Erik Pentenga, FNV-bestuurder uitzendzector. Visie van FNV op ontwikkelingen arbeidsmarkt, welke risico’s zijn er en wat kan de (lokale) overheid daarmee

Robert van Vliet & Maria Camacho, namens de fractie van D66 Apeldoorn.