Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 oktober 2017

Initiatiefvoorstel passend onderwijs

Van ouders en leerkrachten in Apeldoorn krijgt de gemeenteraad al geruime tijd signalen dat het nieuwe Passend Onderwijs, ingevoerd op 1 augustus 2014 door het rijk, voor de Apeldoorns kinderen nog lang niet altijd “passend” is. Dat was voor Hans Wegman van het CDA en Marco Wenzkowski van D66 Apeldoorn aanleiding om het presidium te verzoeken om op 9 februari 2017 middels een PMA, een dialoog te houden met professionals vanuit het onderwijsveld en de jeugdzorg.

Nadien heeft het raadspresidium besloten ook ouders en leerkrachten van deze kinderen hun (veelal persoonlijke) verhaal te laten vertellen. Op een speciaal hiervoor geopend e-mailadres zijn meer dan 65 reacties binnengekomen. Op basis hiervan zijn 15 persoonlijke, soms emotionele gesprekken gevoerd. Zowel de dialoog als de e-mails en persoonlijke gesprekken hebben veel bevindingen opgeleverd en punten van verbetering. Die zijn in de rapportage en het raadsinitiatief raadsvoorstel beschreven.

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken met ouders, heeft een aantal ouders inmiddels het initiatief opgepakt om een “ouderplatform voor Passend Onderwijs in Apeldoorn” op te richten (ouderplatform055). Doel van dit platform is dat ouders als groep de krachten bundelen, om betrokken te worden bij lokaal beleid. Zij kunnen vanuit hun rol als ouders en hun specifieke expertise gezien worden als “ervaringsdeskundigen”. Ons college heeft inmiddels een gesprek gevoerd met de initiatiefnemers van het platform waarin voor de komende periode vervolgafspraken zijn gemaakt.

Wij kunnen er als ouders en volksvertegenwoordigers aan bijdragen dat de talenten van deze kinderen herkent en verder ontwikkeld worden wat direct zal bijdragen tot een betere en prettige toekomst voor deze kinderen. Het initiatiefvoorstel is op donderdag 12 oktober unaniem door de raad aangenomen.

 

Marco Wenzkowski

Raadslid D66 Apeldoorn