Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 oktober 2018

Lelystad Airport

Tijdens de behandeling van de Meerjaren Programma Begroting 2019-2022 heeft D66 Apeldoorn bij het onderwerp Luchtvaart de alinea’s aangehaald die over Lelystad Airport gaan. D66 Apeldoorn is tegen de ontwikkeling van Lelystad. De eerlijkheid is natuurlijk dat we er weinig aan kunnen doen maar we proberen het wel. 

Daarom hebben wij aangegeven dat wij de tekst zoals in de MPB staat steviger verwoord willen zien, een amendement hiervoor hadden wij hiervoor al voorbereid. Gaande de vergadering gaf de wethouder belast met dit dossier, Wim Willems, aan dat het mogelijk wijzigen van de tekst door de politieke sensitiviteit van dit onderwerp mogelijk strategische nadelen heeft. Wij hebben daarom gevraagd naar de laatste stand van zaken en om structureel ingelicht te blijven worden. Volgende week komt er een brief naar de raad met de laatste informatie over de besprekingen die de wethouder heeft gevoerd. Dit in overweging nemende heeft D66 Apeldoorn er toe bewogen om de tekstaanpassing niet door te zetten.

Één ding is echter zeker, D66 Apeldoorn is tegen Lelystad Airport.