Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Meer structurele waardering voor zorgmedewerkers!

We krijgen lokaal veel vragen waarom D66 in de Tweede Kamer gestemd heeft tegen een motie van PvdA/SP die vraagt om een plan te maken om tot een structureel hoger salaris van verplegenden en verzorgenden te komen. We begrijpen dat dat vragen oproept. Hoe kan je tegen een onderzoek zijn? Ook wij vinden dat een hoger salaris voor deze groep noodzakelijk is. Waarom stemt D66 dan tegen een motie die om een dergelijk onderzoek vraagt? Als Raadslid en lokaal woordvoerder zorg vind ik dat ook lastig uit te leggen. Maar laat me het toch proberen.

De motie is qua inhoud zeker sympathiek, maar te smal. Wat we al een tijd aangeven en wat de corona-crisis heel erg duidelijk heeft gemaakt is dat we naar een ander zorgsysteem moeten. Minder markt, meer centrale regie en samenwerking tussen ziekenhuizen in plaats van concurrentie. Minder overbodige verrichtingen door niet meer te financieren op verrichtingen; specialisten gewoon in loondienst, én een hoger salaris voor verplegenden en verzorgenden.

Politiek gaat over leiderschap. Sigrid Kaag heeft hier bij haar kandidaatstelling tot lijsttrekker belangrijke dingen over gezegd. We hebben leiderschap getoond in de discussie over euthanasie en voltooid leven. We liepen niet achter de conservatieve meerderheid aan maar creëerden zelf het draagvlak voor verandering. Dat gaan we de komende tijd ook doen voor de hele zorgsector en daarin gaan we de moeilijke discussies niet uit de weg. Dat hebben we nooit gedaan. Wat we wel af en toe doen is een politieke motie van de oppositie negeren die vooral bedoeld is om verschillen van mening binnen de coalitie zichtbaar te maken. Dergelijke moties horen, helaas, bij de politiek, maar hebben niets met leiderschap te maken.

Dus, om misverstanden te voorkomen: we zijn het eens over een hoger salaris voor zorgmedewerkers. En vanuit Apeldoorn maken we ons er hard voor dat dat helder in het nieuwe verkiezingsprogramma komt zodat Sigrid Kaag dat in de volgende kabinetsformatie kan regelen.

Luz Maria Camacho / Robert Jan Jonker
Raadslid / bestuurslid D66 Apeldoorn