Steun ons en help Nederland vooruit

Elly André

Fractieassistente

Mijn naam is Elly André, ik ben 18 jaar oud en ik ben de fractieassistente van D66 Apeldoorn.

 

Waarom D66?

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in de politiek en de maatschappij. Dit komt omdat ik altijd al de passie heb gehad om mensen te helpen. Naarmate ik ouder werd ontwikkelde deze passie zich en werd het voor mij ook belangrijk om mensen een stem te geven en te vertegenwoordigen. De politiek biedt mogelijkheden om deze ambities waar te maken. D66 sluit aan bij mijn progressieve visie en dreef om de samenleving te verbeteren en iedereen gelijke kansen te bieden. Zo laat D66 niemand vallen en wordt er op een democratische wijze gewerkt aan een betere toekomst en samenleving.

 

Waarom Apeldoorn?

Ik ben in Apeldoorn geboren en getogen en ik heb het hier erg naar mijn zin met mijn vrienden en familie. Het is voor mij dus erg betekenisvol om een bijdrage te kunnen leveren aan de stad waarin ik ben opgegroeid.

 

Studie

Ik studeer Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook volg ik daar de pre-master Politicologie. Het brede aspect van Bestuurskunde heeft mij tot de studie aangetrokken. Je leert namelijk actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief te analyseren en effectief op te lossen. Ook past Bestuurskunde bij me omdat ik de actualiteit altijd op de voet volg en graag nadenk over politieke en maatschappelijke kwesties.

Naast de voltijdstudie Bestuurskunde volg ik de pre-master Politicologie om mijn kennisgebied te verbreden en nog meer nadruk te leggen op het politieke aspect en de machtsverhoudingen binnen maatschappelijke vraagstukken.

 

Speerpunten

Naast mijn werk voor D66 ben ik lid van de jongerenraad van de gemeente Apeldoorn. Ik ben lid van de jongerenraad omdat ik de stem van jongeren erg waardevol vind. Ik vind het daarom noodzakelijk dat deze stemmen worden meegenomen in het besluitvormingsproces van de gemeente.

 

Ik maak me hard voor de vertegenwoordiging van iedereen in de samenleving ongeacht afkomst, taal, religie, geslacht of seksuele oriëntatie. Elke inwoner van Apeldoorn zou zich namelijk veilig, gelijkwaardig en gehoord moeten voelen. Naast representativiteit, diversiteit en gelijkheid vind ik de onderwerpen onderwijs, zorg en werkgelegenheid erg belangrijk.

 

Favoriete plek

Het centrum. Apeldoorn heeft een mooi centrum waar voor ieder wel wat leuks te doen valt. Ook is CODA een favoriet, omdat het een plek is waar allerlei culturen bijeenkomen en de geschiedenis van Apeldoorn wordt weergegeven.

 

Ik kijk er naar uit om de fractie te ondersteunen en een steentje bij te dragen aan het mooie Apeldoorn!

Meer van Elly André