Steun ons en help Nederland vooruit

Erik Bus

Penningmeester

Apeldoorn

Lid sinds 1978 en in de jaren 80 en 90 voor D66 actief geweest in Holten (Ov.). Gemeenteraadslid Apeldoorn van 2010-2014.

Sociaal liberaal met respect voor de medemens ongeacht achtergrond, kleur en religie.

Streeft naar een harmonieuze samenleving met in achtneming van wederzijdse rechten en plichten.

Wil een bruggenbouwer tussen mensen zijn.

Meer van Erik Bus