Steun ons en help Nederland vooruit

Maria Camacho

Raadslid

59 jaar

Apeldoorn, De Heeze

Ik ben geboren in Colombia en woon in Apeldoorn sinds 27 jaar. Voor kansen op de arbeidsmarkt heb ik een flexibele weg bewandeld: In Colombia ben ik opgeleid als socioloog, maar mijn kostbare inzichten duid ik uit de ervaring: de universiteit van het leven. Ik werk in de thuiszorg als ZZP’er. Ik verricht huishoudelijk werk en bied ondersteuning aan ouderen en gezinnen.

Ik heb een positieve visie op integratie, gelijkheid en discriminatie. Ik voel mij verantwoordelijk voor de samenleving en samen met haar inwoners wil ik bijdragen aan het welzijn van Apeldoorn. Ik ben ook kritisch. De overwaardering van hoogopgeleiden heeft een kloof in onze samenleving gecreëerd. Een polarisatie tussen laag- en hoogopgeleiden. Ik vind: er zijn geen hoog- of laagopgeleiden, wel praktisch of cognitief opgeleiden. Het verbinden van deze twee werelden is essentieel voor een productieve, liberale en sociale samenleving.

Als raadslid wil ik mijn talenten inzetten vanuit een liberaal en sociaal uitgangspunt. En ik wil uit eigen ervaring laten zien dat een flexibele houding ten opzichten van de arbeidsmarkt essentieel is voor een verbindende samenleving.

Portefeuilles: WMO/Decentralisatie AWBZ, Welzijnswerk en Jeugdzorg/Decentralisatie Jeugdzorg, Werk en Inkomen/Participatiewet.
Wijken / dorpen: Hoog Soeren, Zuid en Zuidoost.

Meer van Maria Camacho
`Er zijn geen hoog- of laagopgeleiden maar wel praktisch of cognitief opgeleiden'
- Luz Maria Camacho