Steun ons en help Nederland vooruit

Naziha Deraz

Bestuurslid ledenwerving

Recent aangesloten bij D66, nu ook actief om een verschil te kunnen maken.

Brede levenservaring met een gezonde drang naar ontwikkelen en verbeteren voor ons allemaal.

Laten we als mensen vooral medeleven met elkaar hebben op basis van al onze universele raakvlakken. Ongeacht onze achtergronden worden we allemaal geboren en gaan we allemaal een keer dood. In de tussentijd ervaren we met zijn allen alle emoties die het hele spectrum van positief naar negatief en weer terug omvatten. De kunst is om zoveel mogelijk op positief te richten en de negatieve aspecten als contrast te zien en zo om te buigen naar positief.

Mijn inziens is D66 bij uitstek de partij waar deze waarde hoog in het vaandel staan.

Meer van Naziha Deraz