Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

Ontmoetingsplekken

Ontmoetingsplekken voor psychisch kwetsbare mensen

Recent hebben wij in de Politieke Markt het onderwerp “Sluitende aanpak personen met verward gedrag” behandeld. De gemeente heeft een mooi voorstel gepresenteerd. Voor mij ontbrak er een zeer belangrijk element in relatie tot ‘voorkomen is beter dan genezen’: Een basis ontmoetingsplaats specifiek voor psychisch kwetsbaren. Juist ook mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben behoefte aan een prikkelarme omgeving waar ze lotgenoten kunnen ontmoeten. Ze willen vluchten uit hun eenzaamheid en zich verbonden voelen met de samenleving. Vaak ervaren zij hun tekort als een schaamte. In Apeldoorn bestaan 18 ontmoetingsplaatsen waar iedereen mag komen. Voor deze kwetsbare groep bestond er geen specifiek moment in de week.

Tijdens de Politieke Markt kon ik de wethouder niet overtuigen van deze noodzaak maar ik zette door. Na afloop van de vergadering hebben wij elkaar gesproken en gezocht naar mogelijkheden. “De ambtelijke dienst” was de volgende stap en ik ben in gesprek gegaan over de invulling van de regeling.

Ik ben erg blij deze weg te hebben bewandeld. Wij hebben elkaars standpunten gewisseld en de volgende uitleg op het beleid blijkt: De Basisontmoetingsplekken WMO richten zich in de eerste plaats op inwoners die ondersteuning nodig hebben. Alle inwoners zijn welkom, maar de focus ligt op kwetsbare groepen en risicojongeren. In de tweede plaats zijn de Basisontmoetingsplekken erop gericht om inwoners in een stadsdeel of in het dorp met elkaar te verbinden. De plekken zijn beschikbaar voor actieve buurtbewoners en vrijwilligers om laagdrempelige activiteiten te organiseren. In de regel worden de activiteiten begeleid door vrijwilligers of kostendekkend ingehuurde docenten. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar als er behoefte aan is kunnen er ook activiteiten georganiseerd worden voor specifieke doelgroepen.

D66 Apeldoorn wilde minimaal één ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid maar in plaats daarvan kan in meer ontmoetingsplaatsen dit initiatief ook een plek krijgen. Ik ben blij met deze ontwikkeling maar ik ben ook zeer blij om andere wegen te hebben gezocht binnen de politieke wereld: de weg naar de ambtelijke dienst. Teksten blijken vaak op meerdere manieren uit te leggen en door algemene teksten te toetsen aan de praktijk ontstaat een betere aansluiting tussen de theorie en de praktijk.

Mijn opvatting is dat wij als raadsleden ons bewust moeten zijn van het feit dat wanneer het beleid goed is wij
ook ons steentje kunnen bijdragen aan de uitwerking hiervan.  Amendementen en moties zijn gereedschappen binnen de politiek maar niet het enige waarmee politieke partijeen zich goed kunnen profileren. Misschien kom ik op die manier niet in het nieuws maar ik zit in de politiek omdat ik de samenleving graag wil dienen. Ik wil graag maatschappelijke doelen bereiken en niet mijn eigen ego strelen.

Luz Maria Camacho
Raadslid D66 Apeldoorn