Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juli 2019

Ontwikkelingen in de WMO

Onze fractie kreeg signalen bij ondervoeding bij ouderen. De landelijke cijfers geven aan dat 80% van de ondervoeding in relatie staat tot de maaltijdvoorziening. 1 Op de 3 ouderen met thuiszorg in Nederland is ondervoed. Het is een alarmerende constatering dat verschillende aanpassingen vereist.

Wat als in de WMO zou worden geregeld dat voor de groep ouderen die een maaltijd indicatie krijgt, de zorgverlener die de maaltijd voorbereidt 10 minuten langer blijft? Dan kan erop worden toegezien dat deze kleine groep van hulpbehoevende ouderen hun brood of maaltijd eet. Bijeffect is het sociale aspect van een leuk praatje, dan draagt dat ook nog eens bij aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven.

Het is een simpele oplossing die niet alleen aan het welzijn tegemoet komt maar is ook financieel aantrekkelijk op de lange termijn. Je voorkomt niet alleen dat mensen ondervoed raken maar voorkomt ook depressies en bovendien is het een lichtpuntje in de vaak moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren. Gezellig je brood opeten terwijl iemand een kort praatje houdt.
Het klinkt als een simpele en humane oplossing dat voor onze ouderen echter veel betekent.
Wij willen dat ouderen zolang mogelijk thuis blijven wonen, maar hoe zit het met de kwaliteit van hun leven?
Als wij de situatie op onszelf reflecteren, dan vind ik het wenselijk dat wanneer wij ziek en afgetakeld raken iemand tijdens de maaltijd bij ons te hebben?

Wij zijn in overleg met de ambtelijke dienst geweest. De grootte van de groep is in beeld gebracht en ook is afgevraagd hoe beleid en praktijk op elkaar kunnen aansluiten. De ambtenaren van onze gemeente werken hard om aan het eind van het jaar met een conceptnota over ondervoeding te komen die het probleem in een bredere context aanpakt en analyseert.
Wij realiseren ons dat dit niet het probleem van ondervoeding geheel oplost, maar het draagt bij aan preventie en welzijn.

Luz Maria Camacho