Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 november 2020

Onze visie op de Detailhandelsvisie 2021-2025

Donderdag 19 november stond de startnotitie voor de nieuwe detailhandelsvisie voor 2021-2025 op het programma van de PMA. Hierin werd de raad gevraagd of ze zich kan vinden in de uitgangspunten die in deze startnotitie zijn opgenomen. D66 kan zich vinden in voorgelegde startnotitie, maar zal nog wel enkele punten extra onder de aandacht willen brengen.

Apeldoorn heeft net als veel andere gemeenten te maken met een afnemende positie als aankooplocatie in zowel de stad als in de regio; er zijn teveel winkels voor te weinig bezoekers. Hierdoor is er ook een toename van leegstand in het centrum, de winkelcentra en in de buitengebieden.

Dit heeft meerdere oorzaken waarvan internetshoppen wel de belangrijkste is. Corona heeft het gebruik van internet alleen nog maar verder gestimuleerd. De verwachting is ook dat het aantal winkels nog verder gaat afnemen. Dit is vooral te merken bij winkels in de non-food sector; supermarkten doen het juist weer uitzonderlijk goed.

De vraag is dan ook hoe kunnen we de winkelgebieden zo aantrekkelijk mogelijk maken en houden zodat eigenlijk iedereen de weg naar de fysieke winkels niet alleen weer weet terug te vinden maar ook onthoud voor de toekomstige aankopen.

De startnotitie benoemd het al: we gaan van “places-to-buy” naar “places to be”. Het centrum en de andere winkelgebieden moet aantrekkelijk worden/blijven om naartoe te komen en om hier te “verblijven”. Volgens D66 kan de gemeente hieraan bijdragen door het nemen van maatregelen zoals:

 • Het compacter maken van het winkelgebied in het centrum en de winkelcentra
 • Lege winkels te transformeren naar woningen (woonkels)
 • Genoeg voorzieningen beschikbaar te stellen om langer te kunnen verblijven zoals openbare toiletten en voldoende (betaalbare) parkeergelegenheid
 • Functieverbreding van winkels mogelijk te maken; waar blurring ook een onderdeel van is
 • Meer mogelijkheden voor horeca (zoals grotere terrassen)
 • Het aantrekkelijk maken en houden van de winkelgebieden (ruimtelijke kwaliteit)
 • Het heroverwegen van het aantal winkelgebieden; meer is niet altijd beter
 • Het veiliger maken van het centrum en de winkelcentra door o.a. het beperken van fietsverkeer door de winkelgebieden: een loopvriendelijke gemeente.
 • De ondernemers in de omliggende dorpen dezelfde vrijheden te geven als in de stad zoals het verruimen van de openingstijden en dagen indien dit gewenst is.

Deze maatregelen kunnen bijdragen aan een prettiger winkelklimaat maar zijn niet alleen voldoende om ook langer (en vaker) te willen “verblijven”. Dit is uiteindelijk een combinatie van de ruimtelijke kwaliteit het aanbod van de detailhandel/ horeca, de faciliteiten en het veiligheidsgevoel.

In het centrum en op enkele winkelcentra zijn/ worden hiervoor al belangrijke stappen gezet en hebben al een mooie facelift gekregen.

Ook het ‘Plein van de stad’ (inclusief de zo bekritiseerde markthal) en het terugbrengen van het groene karakter in de binnenstad en de andere winkelgebieden zullen een positieve bijdrage leveren.

Naast deze opmerkingen heeft D66 ook enkele kritiekpunten. Zo zijn er weer plannen voor nieuwe winkelgebieden zoals:

 • Nieuwe winkels onder de toekomstige Van Berlo toren? Waarom zijn deze nodig? We krijgen de Orangerie nog niet eens vol! Maak hier ook woningen van.
 • Een 2de voorwaarts bij de Europaweg? Dat neemt veel ruimte in beslag. Waarom creëren we hier geen nieuwe woonwijk?

Er is dus veel samenhang met andere beleidsstukken zoals het woonbeleid. De detailhandelsvisie is dan ook niet een opzichzelfstaand document maar is onderdeel van een bredere strategie om Apeldoorn als stad aantrekkelijk te maken en te houden om in te wonen, werken en te verblijven.

We wensen het college veel succes om te komen tot een nieuwe detailhandelsvisie voor de jaren 2021-2024.

Thomas de Bruijn
Fractievertegenwoordiger