Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 september 2018

Op bezoek: Outreachend Team

Op een mooie woensdagmiddag zijn Maria Camacho en ik op werkbezoek gegaan bij het Outreachend Team (OT) van Stimenz in Apeldoorn. Dit om nader kennis te maken met de outreachend hulpverleners Stijn en Marco en om bijgepraat te worden over de dagelijkse gang van zaken bij hun werk.

Tijdens de gesprekken in het kantoor van het OT aan de Asselsestraat bleek al snel dat er een groep jongeren is die door problemen van allerlei aard geen dak meer boven hun hoofd heeft. Het OT heeft een kaartenbak waarin zo’n 135 jongeren zijn opgeslagen. Deze jongeren worden begeleid bij het zoeken naar huisvesting, werk en tijdens gesprekken met instanties waarmee de jongeren te maken krijgen tijdens hun terugkeer de samenleving waar zij buiten dreigen te vallen. Als voorbeeld zijn wij meegenomen naar de Stadsakkers waar wij hebben mogen zien hoe er op de stadsakkers gewerkt wordt met jongeren uit de doelgroep zoals Marco dit aangaf. Een stap naar werkervaring en het leren samenwerken.

Het is ons heel duidelijk geworden dat er door Marco en Stijn met hart en ziel wordt gewerkt om de jongeren die zij tegenkomen een kans te geven om mee te draaien in de maatschappij, ook nadat er onderdak voor de jongere gevonden is blijft deze nog in beeld bij het OT. Toch zijn er nog zaken die er voor zorgen dat het werk van het OT nog niet zo verloopt als Marco en Stijn graag zouden willen. Hier ligt voor ons een mooie uitdaging om uit te zoeken in hoeverre wij als lokale politici kunnen bijdragen aan een oplossing.

Jeroen Slikker

Raadslid D66 Apeldoorn