Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2010

"Overheid moet sneller uitbetalen" (D66)

In deze tijd van financiële crisis is voor bedrijven hun liquiditeitspositie van groot belang. D66 is van mening dat een overheid, i.c. de gemeente Apeldoorn, het bedrijfsleven naar beste vermogen dient te faciliteren. In de bestuursbrief 2009 (zie bijlage) schrijft accountant PricewaterhouseCoopers op pagina 4: “Binnen Apeldoorn worden zowel centraal als decentraal facturen ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat niet alle facturen bij binnenkomst direct worden geregistreerd in de financiële administratie. De decentraal ontvangen facturen gaaneerst de routing binnen de betreffende dienst in, alvorens deze in de financiële administratie worden ingeboekt. De beheersing op een tijdige registratie (en daarmee vastlegging van de schuldpositie) verschilt per dienst. Wellicht dat deze systematiek ook consequenties heeft voor de snelheid waarmee facturen worden betaald (een landelijk thema dat ook binnen Apeldoorn speelt);” D66 Apeldoorn heeft de volgende vragen:
1. Welke betalingstermijn voor rekeningen had de gemeente Apeldoorn als doelstelling in 2009?
2.a) Zo ja, is deze doelstelling behaald?b) Zo nee, welk percentage van de te betalen rekeningen werd niet op tijd betaald?
3. Welk percentage van de te betalen rekeningen werd na 30 dagen, maar voor 45 dagen betaald?
4. Welk percentage van de te betalen rekeningen werd na 45 dagen, maar voor 60 dagen betaald?
5. Welk percentage van de te betalen rekeningen werd na meer dan 60 dagen betaald?
6. Wat was de gemiddelde betalingstermijn in 2009?
Paula Donswijk-Bot, fractievoorzitterOlaf Prinsen, fractievertegenwoordiger