Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 maart 2020

Parkeren Apeldoorn West

De problematiek rond Apeldoorn West kent een heel lange geschiedenis. Er waren destijds grote problemen met parkeren en het verkeer in Berg en Bos. Het regende klachten over wildparkeren op de J.C. Wilslaan in de wijk Berg en Bos en aan de Asselsestraat. Om tot een oplossing voor dit probleem te komen werd er opdracht gegeven aan het college om dit te doen.

Met deze opdracht heeft het college een aantal maatregelen genomen zoals het instellen van een parkeerverbod in een deel van de wijk, het gebruik van een deel van de J.C. Wilslaan als parkeerplaats bij grote drukte, het plaatsen van hagen en dan uiteindelijk het tijdelijke parkeerterrein op de 2 velden van AGOVV. Met deze laatste actie kon het college opzoek gaan naar een definitieve oplossing.

Hoe vaak werd er dan gebruik gemaakt van de overloopparkeerterreinen bij AGOVV? Uit onderzoeken blijkt dat er van het parkeren op de AGOVV- velden 20 keer per jaar gemiddeld zo’n 270 auto’s stalden. De klachten over parkeeroverlast werden minder en zelfs gereduceerd tot 0.

Het onderzoek dat gedaan werd leverde 5 mogelijke locaties op die als overloopparkeerterrein geschikt zouden kunnen zijn. Naast de 2 velden bij AGOVV namelijk: het vergroten van het huidige parkeerterrein door een parkeerdek toe te voegen, extra parkeercapaciteit toe voegen aan het voormalige motelterrein (huidige overloopparkeerterrein voor Julianatoren, de locatie aan de Amersfoortseweg (Gat van Zevenhuizen) en een transferium aan de Hoog Buurloseweg.

Wat zijn dan de afwegingen om te komen tot de uiteindelijke keuze voor het structureel maken van de overloopparkeerplaats op de 2 velden bij AGOVV. Het toevoegen van een parkeerdek aan het huidige parkeerterrein heeft weliswaar een voorkeur maar is een te kostbare oplossing voor een overloopparkeerplaats. Het Gat van Zevenhuizen aan de Amersfoortseweg is Natura 2000 gebied en om daar een parkeerterrein aan te leggen wordt moeilijk, het zal ondergronds moeten en daardoor zeer duur. Hetzelfde geldt voor het uitbreiden van de overloopparkeerplaats van de Julianatoren deze is omsloten door Natura 2000 en dat maakt ook deze oplossing moeilijk en kostbaar. Het aanleggen van een transferium aan de Hoog Buurloseweg brengt met zich mee dat de afstand naar Apenheul te lang is, juist voor mensen met jonge kinderen. Het aanleggen van een transferium en het vervoer naar en van Apenheul vraagt ook een grote investering. Al deze onderzoeken te hebben meegenomen in onze overwegingen is het overloopparkeerterrein bij AGOVV de beste en goedkoopste oplossing die zich bovendien al bewezen heeft. Daarom onze keuze voor deze locatie.

Er blijft echter wel een probleem over namelijk de verkeersdrukte op onze Ring en dan vooral aan de Noord/West kant van onze stad. Deze drukte wordt veroorzaakt door woon-werkverkeer en natuurlijk ook voor een gedeelte door onze attracties. Een deel van de gemeenteraad heeft hier grote problemen mee en wil dit oplossen door automobilisten een andere gedrag aan te leren. Bijvoorbeeld door andere openbare vervoersmiddelen en transferia te gebruiken.

Wij hebben hier een andere mening over en vinden dat we met ons beide voeten op de grond moeten blijven staan. Naar onze overtuiging is het een utopie om bij dit probleem mensen een gedrag aan te leren. Als dat namelijk zo makkelijk was dan hadden bijvoorbeeld de scholen ouders van de kinderen, die twee straten verderop wonen, ervan kunnen overtuigen dat ze hun kinderen niet met de auto naar school moeten brengen. Helaas lukt zelfs dat niet. We kunnen de probleem van de ring niet oplossen zonder fysieke aanpassingen te doen. Als voorbeeld kijken wij naar de Zutphensestraat, na de aanpassing van het aantal rijstroken. Hier rijden auto’s nu door en veroorzaken minder uitstoot doordat de auto’s niet stilstaan.

Wij pleiten wel voor één aanpassing het vergroten, verlengen van de linksaf strook naar het parkeerterrein op de velden van AGOVV aan de Laan van Spitsbergen om zo opstopping op de ring te voorkomen en zo mogelijk de uitstoot te verminderen. Schone lucht is heel belangrijk en daarom willen wij dat luchtkwaliteit in de gaten wordt gehouden door metingen.

Wat ons betreft blijft nog een ding over namelijk, wat gebeurd er als men de velden van AGOVV in de toekomst niet meer nodig blijkt te hebben? Als dat zo is dan willen wij dat deze velden de bestemming natuur krijgen of teruggegeven worden aan AGOVV en bestemming buitensport krijgen. Dit zal wat ons betreft in het te wijzigen bestemmingsplan vastgelegd moeten worden.

Ahmet Alkas, fractievertegenwoordiger
en
Jeroen Slikker, raadslid