Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

13 publicaties gevonden.

 • Motie Monumenten verduurzamen

  Op 11 oktober diende raadslid Dennis Russchen een motie in, waarbij hij het college oproept om in gesprek te gaan met Apeldoornse ondernemers. Hiermee kan duidelijk gemaakt worden welke mogelijkheden er zijn om monumenten te verduurzamen.

  • Gepubliceerd op 11 oktober 2018
 • Motie Statiegeldalliantie

  • Gepubliceerd op 11 januari 2018
 • Motie groene daken

  • Gepubliceerd op 9 november 2017
 • Moties op het recycleplan

  • Gepubliceerd op 8 juli 2017
 • Amendement Recycleadviseur

  • Gepubliceerd op 8 juli 2017
 • Motie circulair inkopen

  • Gepubliceerd op 19 juni 2017
 • Motie Werkgebouw Noord

  • Gepubliceerd op 23 maart 2017
 • Schriftelijke vragen nieuwe Wet natuurbescherming

  Op 1 januari aanstaande treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. D66 krijgt signalen dat gemeenten nog niet klaar zouden zijn voor de taken op het gebied van natuurbescherming en stelt hierover vragen aan het college. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 22 november 2016
 • Motie goed gedrag wordt beloond

  Duurzaamheid is één van de speerpunten van gemeente Apeldoorn. Bovendien staat Apeldoorn in de top 5 van de gemeenten met het minste restafval en het beste hergerbuikpercentage. Naar mening van de PvdA, PSA, SGP, CDA, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks en D66 motiveert het de inwoners van Apeldoorn niet om ze vervolgens te ‘belonen’ met een tariefsverhoging…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie eerlijke afvalstoffenheffing

  In de MPB 2016-2019 werd een verhoging van de afvalstoffenheffing voorgesteld, vanwege het doorrekenen van BTW op de personeelskosten van Circulus. D66 deed hierbij het voorstel om de volledige dividenduitkering van Circulus/Berkel ten gunste te laten komen van de Reserve huisvuilrechten en dit betrekken in het nog te behandelen afvalplan. De motie werd ingetrokken onder…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015