Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Motie Zwerfjongeren

  • Gepubliceerd op 19 juni 2017
 • Schriftelijke vragen over ondermijning Jeugdzorg

  Op 5 november jl. verscheen er een artikel in NRC. De gemeente zou te veel op de stoel van de jeugdhulpverlener gaan zitten en daardoor de jeugdzorg ondermijnen. D66 is benieuwd naar de situatie in Apeldoorn en stelt hierover vragen aan het college. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 8 november 2016
 • Schriftelijke vragen over wachtlijsten Jeugdzorg

  Een kind met psychische problemen moet soms maanden wachten op gespecialiseerde hulp. Dat bleek uit het nieuws van afgelopen week. Het wachten is het gevolg van het feit dat het geld in gemeenten voor jeugdpsychiatrie in veel gemeente nu al bijna op is. De vraag of een kind met psychische problemen hulp krijgt, hangt vaak helaas…

  • Gepubliceerd op 1 augustus 2016
 • Motie vechtscheidingen

  Veel echtscheidingen lopen uit op vechtscheidingen. Daar worden kinderen vaak de dupe van. In deze motie werd door de Christen Unie, CDA, SGP, PSA en D66 het college verzocht hiertegen actie te ondernemen door een Plan van Aanpak en de ouder over de negatieve gevolgen te informeren. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Vragen ouderbijdrage Jeugd-GGZ

  Op 9 februari heeft D66, op initiatief van de ChristenUnie, vragen gesteld over de ouderbijdrage van Jeugd-GGZ. Volgens de nieuwe Jeugdwet moeten ouders sinds 1 januari 2015 een bijdrage betalen voor geestelijke gezondheidszorg. Neem onderstaand kennis van de vragen.

  • Gepubliceerd op 9 februari 2015
 • Actualiteitsvragen Jeugdzorg

  Afgelopen jaar waren de drie decentralisaties vooral een papieren werkelijkheid. 2015 is het jaar waarin de taken 'echt' worden: 'the proof of the pudding' is nu eenmaal 'in the eating'. Daarom heeft D66 zich voorgenomen om ons oor te luister te leggen bij de mensen die werkzaamheid in de (zorg)praktijk. We kunnen als gemeente op…

  • Gepubliceerd op 31 januari 2015
 • Vragen over privacyrisico’s

  Op 2 juli stelde D66 Apeldoorn vragen over privacyrisico’s. Per 1 januari krijgt de gemeente er allerlei (zorg)taken bij. De overheveling van deze taken gaat samen met de overdracht van een grote hoeveelheid persoonsgevoelige gegevens van inwoners. D66 maakt zich zorgen over de privacy van de Apeldoorners. Om die reden heeft D66 vragen gesteld aan het College…

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2014