Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over het binnenklimaat van klaslokalen in Apeldoorn

  • Gepubliceerd op 25 oktober 2017
 • Schriftelijke vragen over kansenongelijkheid van kinderen

  In de Stentor van 29 november 2016 stond een opmerkelijk artikel over kansenongelijkheid tussen kinderen van laagopgeleide en hoogopgeleide ouders. D66 vindt dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen en zag daarom reden vragen te stellen aan het college van B&W. Klik hier voor meer informatie

  • Gepubliceerd op 12 december 2016
 • Actualiteitsvragen Montessori

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 maart heeft Paula Donswijk-Bot namens de D66-fractie actualiteitsvragen gesteld over de vestiging van een Montessori school in Apeldoorn. Aanleiding hiervoor was een artikel uit de Stentor waarin de Montessori basisscholen in de Stedendriehoek aangaven een poging te willen doen om een Montessori-tak voor voortgezet onderwijs van de grond te krijgen.…

  • Gepubliceerd op 31 maart 2016
 • Motie veilig fietsverkeer

  In de motie veilig fietsverkeer roept D66 samen met de fracties Christen Unie en GroenLinks het college op om met de scholen in gesprek te gaan over de veiligheid rondom scholen en in het algemeen gevaarlijke plekken voor fietsverkeer in Apeldoorn in kaart te brengen. Ook vraagt D66 het college samen met de scholen te…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie verantwoord investeren in toekomstig onderwijs

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Amendement gezond leerklimaat

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Vragen inzake Apeldoorn Stagestad

  D66 is een partij die staat voor onderwijs. De fractie ziet graag dat de gemeente een rol speelt in de koppeling tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Apeldoorn kent diverse onderwijsinstellingen. Om te zorgen dat er nog meer studenten naar Apeldoorn komen heeft D66, net als de rest van de gemeenteraad, op diverse momenten de wens…

  • Gepubliceerd op 5 oktober 2015
 • Vragen over docenten zonder diploma

  D66 heeft onderwijs hoog in het vaandel staan. Uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is gebleken dat bijna een kwart van alle lessen in het voortgezet onderwijs wordt gegeven door docenten die daartoe onvoldoende of helemaal niet bevoegd zijn. Ook van scholen in Apeldoorn zijn cijfers bekend die erop wijzen dat…

  • Gepubliceerd op 18 augustus 2015
 • Vragen inzake zomerschool

  D66 vernam recent uit de media dat er in de zomerperiode van het jaar 2015 geen Zomerschool heeft plaatsgevonden.Zomerschool is bedoeld voor leerlingen uit groep 6 die in de zomerperiode iets extra’s kunnen gebruiken op het gebied van rekenen of taal. De reden dat dit schooljaar geen Zomerschool plaatsvond lijkt te berusten op een misverstand tussen…

  • Gepubliceerd op 11 augustus 2015
 • Vragen over Passend Onderwijs

  D66 heeft op 23 maart vragen gesteld aan het College van B&W over de nieuwe regels in het Passend Onderwijs. Op 17 april ontvingen wij antwoord op deze vragen. Wij zijn blij met de antwoorden, aangezien blijkt dat Apeldoorn het goed voor elkaar heeft in vergelijking met veel andere steden: er zijn maar vijf gevallen…

  • Gepubliceerd op 17 april 2015