Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Motie krachtige citymarketing

  In deze motie verzocht D66 bij de uitwerking van de citymarketing te onderzoeken of het budget voor de citymarketing en de jaarlijkse subsidies voor Stichting Apeldoorn Promotie en de VVV-functie, gezamenlijk kunnen worden aangewend voor de op te richten Citymarketingorganisatie. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie Galgje

  De eventuele invoering van een forensenbelasting en toeristenbelasting is een terugkerende discussie. In deze motie dringen de partijen Lokaal Apeldoorn, VVD, CDA en D66 er bij het college op aan de invoering van de Forensenbelasting bij de Voorjaarsnota 2016 te schrappen. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie marktgelden

  In de MPB werd geconstateerd dat markgelden al enige tijd niet kostendekkend zijn en wordt voorgesteld de marktgeleden voor 2016 te verhogen met 10%. Omdat veel mensen met plezier naar de markt gaan en het aantal markthandelaren terugloopt, stelt D66 aan het college voor te onderzoeken in hoeverre de gemeentelijke kosten voor de marktgeleden verlaagd…

  • Gepubliceerd op 25 november 2015