Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Motie de weg kwijt

  Wij hebben op de fractie regelmatig bezoek. Mensen met een probleem, mensen met een idee, wijkraden die iets willen aankaarten, alle mogelijke kwesties gaan over tafel. Zo kregen wij voorzitter en bestuurslid van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek nog niet zo lang geleden op bezoek. Reden:  de al jarenlang slepende kwestie over het verkeer…

  • Gepubliceerd op 17 december 2015
 • Motie De weg kwijt

  Op 17 december 2015 hebben D66 en de VVD de motie 'de weg kwijt' ingediend. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 17 december 2015
 • Motie vechtscheidingen

  Veel echtscheidingen lopen uit op vechtscheidingen. Daar worden kinderen vaak de dupe van. In deze motie werd door de Christen Unie, CDA, SGP, PSA en D66 het college verzocht hiertegen actie te ondernemen door een Plan van Aanpak en de ouder over de negatieve gevolgen te informeren. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie krachtige citymarketing

  In deze motie verzocht D66 bij de uitwerking van de citymarketing te onderzoeken of het budget voor de citymarketing en de jaarlijkse subsidies voor Stichting Apeldoorn Promotie en de VVV-functie, gezamenlijk kunnen worden aangewend voor de op te richten Citymarketingorganisatie. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie veilig fietsverkeer

  In de motie veilig fietsverkeer roept D66 samen met de fracties Christen Unie en GroenLinks het college op om met de scholen in gesprek te gaan over de veiligheid rondom scholen en in het algemeen gevaarlijke plekken voor fietsverkeer in Apeldoorn in kaart te brengen. Ook vraagt D66 het college samen met de scholen te…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie goed gedrag wordt beloond

  Duurzaamheid is één van de speerpunten van gemeente Apeldoorn. Bovendien staat Apeldoorn in de top 5 van de gemeenten met het minste restafval en het beste hergerbuikpercentage. Naar mening van de PvdA, PSA, SGP, CDA, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks en D66 motiveert het de inwoners van Apeldoorn niet om ze vervolgens te ‘belonen’ met een tariefsverhoging…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie Koperen Kom

  D66 Apeldoorn presenteerde op 26 november met kosteloze ondersteuning voor de presentatie van Witteveen Architecten, een ‘Kans voor de toekomst’. Door een haven aan te leggen op het Zwitsalterrein kan de binnenstad met de omliggende wijken worden verbonden. De Koperen Kom, zoals de haven dan zou moeten heten de geeft een tastbare invulling aan de…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie onterechte boetes rechtgezet

  Op 1 januari 2013 is de Fraudewet in werking getreden, waarin wordt bepaald hoe en wanneer boetes moeten worden opgelegd als men zich niet aan de regels van de bijstand houdt. Eind 2014 heeft de hoogste bestuursrechter onder andere geoordeeld dat het boeteregiem van deze wet onrechtmatig is. In de tussentijd zijn er door de…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie verantwoord investeren in toekomstig onderwijs

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie eerlijke afvalstoffenheffing

  In de MPB 2016-2019 werd een verhoging van de afvalstoffenheffing voorgesteld, vanwege het doorrekenen van BTW op de personeelskosten van Circulus. D66 deed hierbij het voorstel om de volledige dividenduitkering van Circulus/Berkel ten gunste te laten komen van de Reserve huisvuilrechten en dit betrekken in het nog te behandelen afvalplan. De motie werd ingetrokken onder…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015