Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

4 publicaties gevonden.

 • Motie goed gedrag wordt beloond

  Duurzaamheid is één van de speerpunten van gemeente Apeldoorn. Bovendien staat Apeldoorn in de top 5 van de gemeenten met het minste restafval en het beste hergerbuikpercentage. Naar mening van de PvdA, PSA, SGP, CDA, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks en D66 motiveert het de inwoners van Apeldoorn niet om ze vervolgens te ‘belonen’ met een tariefsverhoging…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie eerlijke afvalstoffenheffing

  In de MPB 2016-2019 werd een verhoging van de afvalstoffenheffing voorgesteld, vanwege het doorrekenen van BTW op de personeelskosten van Circulus. D66 deed hierbij het voorstel om de volledige dividenduitkering van Circulus/Berkel ten gunste te laten komen van de Reserve huisvuilrechten en dit betrekken in het nog te behandelen afvalplan. De motie werd ingetrokken onder…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie Gft-ophaal

  D66 constateert dat in de wintermaanden minder behoefte is aan het aanbieden van Gft-afval in vergelijking met de overige maanden. In de motie Gft-ophaal wintermaanden verzocht D66 het college te onderzoeken in hoeverre het verlagen van de frequentie van de Gft-ophaal in de wintermaanden naar één keer per week leidt tot lagere kosten en dit…

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Motie zonne-energie uit geluidsschermen A1

  D66 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In deze motie heeft D66 het college verzocht met Rijkswaterstaat te onderzoeken of er door het combineren van de functie van geluidsschermen en zonnepanelen een realistische bijdrage kan worden geleverd (kosten versus opbrengsten) aan de doelstelling om in 2030 neutraal te zijn. De motie werd aangenomen.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015